Aan de slag met Zorgrobot Maatje

Op 1 januari 2023 startte de pilot ‘Zorgrobot Maatje’. Een periode van negen maanden waarin Novadic-Kentron samen met 10 cliënten en betrokken medewerkers de effectiviteit van een fantastische zorgrobot gaat testen. Ervaringsdeskundige Frits en projectleider Femke gaan vol vertrouwen de pilot tegemoet.

Een zorgvuldig voortraject
Femke: “In het voortraject hebben we met veel zorgvuldigheid diverse robots met elkaar vergeleken. We keken naar allerlei aspecten en betrokken veel verschillende mensen in dit traject. Denk aan collega’s, ervaringsdeskundige en andere experts. Uiteindelijk kozen we voor zorgrobot Maatje. Een mooie witte robot ter grootte van zo’n 25 cm hoog. Hij kan praten, emoties tonen en is gemakkelijk mee te nemen. Bijvoorbeeld naar de winkel.

Aan de slag in het gemeentelijk domein
De teams Wmo, Wonen en MAZ van het gemeentelijk domein hebben de handen ineen geslagen en spreken gezamenlijk uit: “Wij willen experimenteren met de inzet van deze zorgrobot.” De doelgroep van drie teams hebben opvallende overeenkomsten, het zijn mensen die vaak eenzaam zijn, geen of weinig dagstructuur hebben en niet voorop lopen met digitale vaardigheden.

“Wij willen experimenteren met de inzet van deze zorgrobot.”


Het is geweldig wat Maatje kan

Frits is als ervaringsdeskundige betrokken in het voortraject en neemt in het nieuwe jaar ook deel aan de pilot. “Het is bijzonder wat Maatje kan. Ik weet dat het een robot is maar in een hele korte tijd wordt het je vriend. Ik geloof echt dat een cliënt zich met Maatje minder eenzaam voelt”, aldus een enthousiaste Frits. Benieuwd naar wat de zorgrobot nog meer kan?

  • Maatje herinnert aan afspraken;
  • Maatje kan spelletjes doen;
  • Maatje kan reacties en woorden registeren en geeft passende respons;
  • Maatje maakt contact en brengt gezelligheid;
  • Maatje spreekt meerdere talen;
  • Maatje is eenvoudig te programmeren door de begeleider en de cliënt;
  • Begeleiders kunnen op afstand inloggen in Maatje, data inzien en programmeren.
  • Maatje heeft een accu en een 4G kaart. Regelmatig opladen is natuurlijk wel nodig.

Beoogde resultaten
Femke: “Op korte termijn verwachten we dat Maatje bijdraagt aan het verbeteren van dagstructuur en daginvulling, medicatie-trouwheid, zelfzorg, zelfregie en aan het verminderen eenzaamheid. Als deze korte termijn resultaten worden behaald, kunnen we op langere termijn mogelijk resultaten zien, zoals verminderen no-show, depressieve gedachten, zucht, terugval en/of crisis.

Ook voor medewerkers monitoren we wat er gebeurt met de inzet van Maatje. Ervaren zij een afname van eenvoudige taken? Ervaren zij verdieping in het contact met de cliënt? Is zorg op afstand mogelijk bij minder-digivaardige cliënten door de inzet van Maatje? En minstens zo belangrijk: Hoe gebruiksvriendelijk is Maatje nou echt?”

De pilot volgen?
We zijn per 1 januari 2023 gestart met het plaatsen van de Maatjes. Nieuwsgierig? Vragen? Wil je een keer Maatje de hand schudden? Stuur dan een mail naar femke.knops@novadic-kentron.nl