Cijfers 2019

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van 2019: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder vindt u terugkoppeling over de Cliënttevredenheid in 2019. Ten slotte vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in 2019.

Alle cliënten

In 2019 waren 7.615 cliënten in behandeling, versus 7.596 in 2018. Van hen zijn 1.071 cliënten klinisch opgenomen. Dit zijn alle opnames, ook andere financieringsstromen dan DBC en DBBC, maar exclusief woonvoorzieningen (hostels).

Primaire problematiek Aantal
Alcohol 2.626
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 1.230
Opiaten 881
Cannabis 979
GHB 188
Gokken 270
Medicijnen (o.a. benzodiazepines) 78
Internet (gamen, chatten, erotiek) 60
Ketamine 64
Xtc 7
Overig1 56
Onbekend2 1.176

1 Bijvoorbeeld: lachgas, nicotine, hallucinogenen
2 Bijvoorbeeld omdat cliënten zich nog in de intake/diagnostiekfase bevinden, omdat ze alleen nog urinecontroles krijgen of omdat het cliënten zijn van de dag- en nachtopvang of een woonvoorziening.

Geslacht Aantal
man 5.765
vrouw 1.850

 

Leeftijd Aantal
< 18 65
18-23 720
24-50 4.890
50+ 1.940

Jeugd en jongeren (12-24 jaar)

In 2019 zijn in totaal 785 jongeren door Kentra24 (onderdeel van Novadic-Kentron) behandeld (van wie 155 klinisch), versus 682 in 2018.

Primaire problematiek Aantal
Cannabis 301
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 121
Alcohol 80
Gamen 25
Gokken 41
GHB 11
Xtc 4
Opiaten 10
Overig 44
Onbekend 148

 

Leeftijd aantal
13 1
14 7
15 11
16 19
17 27
18 73
19 106
20 137
21 106
22 155
23 143

 

Geslacht Aantal
Man 635
Vrouw 150

 Cliënttevredenheid 

  N Gem
Totaal NK 821 8,6
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 728 8,6
Gemeentelijk domein: Jeugd en Medische heroïne-units (MHU) 172 8,2
Forensisch 67 8,4

Cliënttevredenheid wordt gemeten met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die aan het einde van de behandeling anoniem wordt ingevuld door de cliënt. N is het aantal respondenten, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de BasisGGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team.

Conclusies

  • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (Totaal NK = 8,6). Ruim de helft beoordeelt de behandeling bij NK met een 9 of hoger (52%), terwijl slechts 1,5% een 5 of lager geeft. Vooral op het gebied van Bejegening (serieus nemen en begrijpelijk uitleggen) scoort NK hoog (gemiddeld 4,8 op een schaal van 1 tot 5).
  • De cliënttevredenheid van NK Totaal is in 2019 gestegen ten opzichte van 2018 (van een 8,3 naar een 8,6). De cliënttevredenheid binnen het Forensische domein heeft de grootste groei doorgemaakt in 2019 (van een 8,0 naar een 8,4). NK streeft er altijd naar om de cliënttevredenheid nog verder te verbeteren.
  • De informatieverstrekking over zelfhulpprogramma’s, cliëntondersteuning en/of patiëntenverenigingen en de informatieverstrekking over bijwerkingen van medicijnen scoren relatief het laagst (gemiddeld 4,0 op een schaal van 1 tot 5) en blijven een punt van aandacht.

Aantal medewerkers

Aantal fte per 1 januari 2019: 748
Aantal medewerkers per 1 januari 2019: 879

Aantal fte per 31 december 2019: 757
Aantal medewerkers per 31 december 2019: 890