‘Hunker’: theaterproductie over verslaving en stigma’s

In de eerste weken van januari organiseert Novadic-Kentron voor haar ketenpartners en de medewerkers een speciale avond over verslaving en stigma’s. Die wordt geopend met de theatervoorstelling ‘Hunker’, die door samenwerking met gemeenten en subsidies van onder andere BKKC gratis kan worden bezocht. ‘Hunker’ is bedacht en wordt gespeeld door het professionele theatergezelschap Coup Cura uit Amsterdam. Zij worden muzikaal bijgestaan door ‘onze’ ervaringsdeskundige Wim Reijnen. De avond wordt vervolgens op informele wijze afgesloten met een hapje en een drankje en geeft zo het publiek de gelegenheid informeel met elkaar in gesprek te gaan. Het doel is het bewustzijn te vergroten over hoe mensen, en ook hulpverleners, naar verslaafden kijken en welke impact dat heeft. Zo wil NK een aanzet geven om de negatieve beeldvorming te doorbreken.

posternovadickentron.indd

Hunker is gratis te zien Nog niet aangemeld? Stuur dan snel een mail naar hunker@novadic-kentron.nl

 Klik hier voor de flyer met programma.