Bezoektijden en praktische informatie

Hieronder vind je praktische informatie die nuttig is als een familielid, vriend of partner is opgenomen bij Novadic-Kentron.

Telefoneren

Je kunt een opgenomen familielid, vriend of partner bellen op de eigen mobiele telefoon of via de afdeling. Door de behandeling zijn onze cliënten wel beperkt bereikbaar.

Bewegingsvrijheid

De behandelaars kunnen met een cliënt afspraken maken over bewegingsvrijheid. Dan mag de cliënt de afdeling niet verlaten, of alleen voor bepaalde dingen (bijvoorbeeld beperkt verlof).

Dit gebeurt in overleg met de cliënt en de behandelaar. We doen dit altijd in het belang van de cliënt.

Privacy

We geven alleen informatie over een cliënt aan familie en relaties als de cliënt zelf daar toestemming voor geeft.

Wat mag je niet meenemen als je op bezoek komt?

Alcohol, drugs, wapens en gebruiksattributen zoals spuiten zijn verboden in en rond onze locaties. Je mag ook zelf niet onder invloed zijn als je een cliënt bezoekt.

Klachten

Elke cliënt van Novadic-Kentron kan een klacht indienen. Maar ook een familielid of andere betrokkene van een cliënt kan dit doen. Je kunt zelf de klacht indienen of je kunt een belangenbehartiger dat namens jou laten doen. Voor bemiddeling en afhandeling van een klacht brengt Novadic-Kentron geen kosten in rekening. Lees hier meer over klachten.