Familie en omgeving

Een verslaving heeft veel invloed op iemands leven, maar ook op het leven van mensen uit de omgeving (“naasten”). Wij geven ook advies en hulp aan naasten. Meestal zijn dit partners, kinderen, ouders of andere familieleden, maar een naaste kan ook een goede vriend zijn.

Naast jou CRA Online module

We leren je beter voor jezelf te zorgen aan de hand van vijf thema’s, zoals grenzen stellen en stoppen met beschermen. Je krijgt digitaal begeleiding van een verslavingsconsulent van Novadic-Kentron. Je kunt de module maken op je telefoon, tablet of computer en op een moment dat jou uitkomt. Lees hier meer over de online module en bekijk ook ons filmpje!

Naast jou CRA Familietraining

CRA (Community reinforcement approach) is een training waarin we op zoek gaan naar een betere en fijnere leefstijl. Bij de CRA Familietraining leer je bijvoorbeeld hoe je weer de baas over je eigen leven wordt en hoe je kunt stoppen met ruzie maken. De CRA Familietraining bestaat uit zeven groepsbijeenkomsten van anderhalf uur. Bekijk hier meer over deze training!

Advies en voorlichting voor ouders

Ouders schrikken vaak als zij worden geconfronteerd met het “experimenteergedrag” van hun kind. Wil je meer weten over alcohol en drugs of maak je je zorgen over het middelengebruik van je kind, lees dan hier meer over advies en voorlichting voor ouders!

Oudercursus

De oudercursus is bedoeld voor ouders en opvoeders van kinderen die (verslavings)problemen hebben door alcohol, drugs, gamen en/of gokken en die wonen in de regio Tilburg, Breda, Roosendaal of Bergen op Zoom. In de oudercursus leer je heel veel over verslaving en de effecten ervan en krijg je nuttige adviezen om anders om te gaan met je kind. Lees hier meer over de oudercursus.

Kinderen van ouders met een verslavingsprobleem

Zijn jouw ouders verslaafd? We hebben ondersteuning- en praatgroepen, samen met andere ggz-instellingen in Noord-Brabant.

Familievertrouwenspersoon

Als je er met ons niet uitkomt, kun je contact opnemen met de familievertrouwenspersoon (fvp). De fvp luistert en geeft antwoord op vragen. Hij of zij informeert, adviseert, bemiddelt en ondersteunt, ook als je een klacht hebt. Deze dienstverlening is vertrouwelijk, onafhankelijk en kosteloos.