Kosten behandeling of begeleiding

De meeste cliënten boven de achttien jaar betalen alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico voor 2022 is € 385. Je betaalt meestal dus maximaal € 385 per jaar voor de zorg.

Onder de achttien jaar

Ben jij of is je kind jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg direct aan Novadic-Kentron.

Boven de achttien jaar

Als je boven de achttien bent, betaalt je zorgverzekeraar je behandeling (de Zorgverzekeringswet).

  • Je betaalt het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Het eigen risico in 2022 is  € 385. Minder kan ook, als je behandeling minder kost óf als je je eigen risico al betaald hebt voor andere zorg.
  • Sommige mensen hebben ook een vrijwillig eigen risico. Je maandelijkse premie is dan lager, maar je eigen risico is hoger. In dat geval betaal je dus meer.
  • De stand van je eigen risico kun je navragen bij je zorgverzekeraar. Wij weten niet hoe hoog jouw eigen risico nog is.
  • Als je in jouw huisartsenpraktijk zorg krijgt van een verslavingsconsulent of een praktijkondersteuner (POH verslavingszorg), dan hoef je geen eigen risico te betalen. Sommige huisartsenpraktijken hebben namelijk afspraken voor samenwerking met ons gemaakt. Je kunt je huisarts hiernaar vragen.

Begeleiding in (bijvoorbeeld) een woonvoorziening

Als je lange tijd begeleiding krijgt bij het wonen (bijvoorbeeld het wonen in een beschermde woonvoorziening van Novadic-Kentron), dan betaalt de gemeente dit (Wmo). Je betaalt dan wel een eigen bijdrage.

Het CAK (www.cak.nl) berekent hoe hoog je eigen bijdrage is. Zij kijken naar je inkomen, het huishouden van de woonvoorziening en de zorg die je nodig hebt (jouw “indicatie”). Novadic-Kentron vraagt geen vergoeding voor aanvullende diensten (zoals een wasservice voor je kleding).

Vragen kun je stellen aan je begeleiders.

Uitleg over de rekening

De meeste cliënten boven de achttien (behalve bewoners van een woonvoorziening) krijgen een rekening van hun zorgverzekeraar. Hier lees je uitleg over de rekening.

Zorgprestaties en trajecten

Bij NK hebben we specialistische GGZ en Basis GGZ.

  • De specialistische GGZ werkt met zorgprestaties. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld een afspraak met een behandelaar of een opname in de kliniek. Voor elke zorgprestatie betaalt de zorgverzekeraar een vergoeding aan ons. Die vergoeding hangt af van verschillende dingen (zoals de duur en het soort behandeling).
  • Binnen de Basis GGZ werken we met trajecten. Er zijn vijf verschillende trajecten (kort, middel, intensief, chronisch en onvolledig). Elk traject is een zorgprestatie. De zorgverzekeraar betaalt daarvoor een vergoeding aan Novadic-Kentron. 

Stappen

  1. We sturen de rekening naar de zorgverzekeraar kort nadat je zorg hebt gekregen bij NK. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld twee of drie consulten (afspraken met je behandelaar) staan.
  2. Je zorgverzekeraar kijkt of je nog eigen risico hebt.
  3. Als je nog eigen risico hebt, krijg je snel een rekening.

Dit is anders dan vóór 2022, toen was er pas een rekening aan het eind van het jaar, of als de behandeling was afgerond. Vanaf 2022 werken we met het Zorgprestatiemodel. De zorg wordt dan sneller in rekening gebracht. Ook als je behandeling nog loopt.

Vragen?

Als je wilt weten hoeveel eigen risico je nog moet betalen, kun je je zorgverzekeraar bellen. Heb je andere vragen? Stel ze aan je behandelaar of contactpersoon bij NK.