Kosten behandeling of begeleiding

De meeste cliënten boven de achttien jaar betalen alleen het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Het verplichte eigen risico voor 2024 is € 385. Je betaalt meestal dus maximaal € 385 per jaar voor de zorg.

Onder de achttien jaar

Ben jij of is je kind jonger dan achttien jaar? De gemeente betaalt voor deze zorg vanuit de jeugdwet. Hiervoor geldt geen eigen risico. De gemeente betaalt voor de zorg direct aan Novadic-Kentron.

Boven de achttien jaar

Als je boven de achttien bent, dan wordt dit meestal betaald door je zorgverzekeraar (dit valt onder de Zvw: de Zorgverzekeringswet). Voor sommige soorten begeleiding betaalt de gemeente (zie hieronder).

  • Je betaalt het verplichte eigen risico van de zorgverzekeraar. Het eigen risico in 2024 is  € 385. Let op: als je bij ons een intake hebt en start met de diagnose, kan je je eigen risico al helemaal kwijt zijn! Minder kan ook, als je behandeling minder kost óf als je je eigen risico al betaald hebt voor andere zorg.
  • Sommige mensen hebben ook een vrijwillig eigen risico. Je maandelijkse premie is dan lager, maar je eigen risico is hoger. In dat geval betaal je dus meer.
  • De stand van je eigen risico kun je navragen bij je zorgverzekeraar. Wij weten niet hoe hoog jouw eigen risico nog is.
  • Als je in jouw huisartsenpraktijk zorg krijgt van een verslavingsconsulent of een praktijkondersteuner (POH verslavingszorg), dan hoef je geen eigen risico te betalen. Sommige huisartsenpraktijken hebben namelijk afspraken voor samenwerking met ons gemaakt. Je kunt je huisarts hiernaar vragen.

Begeleiding vanuit de gemeente

De gemeente betaalt voor sommige vormen van begeleiding, bijvoorbeeld voor begeleiding door een casemanager (dat kan ook online). Of als je langdurig begeleiding krijgt bij het wonen, omdat je bijvoorbeeld in een woonvoorziening van NK woont. Deze vormen van hulp vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Hiervoor betaal je een eigen bijdrage, je krijgt dan een rekening van het CAK. Meestal is dit € 19 per maand, maar voor wonen kan het hoger zijn. Het CAK (www.cak.nl) berekent hoe hoog je eigen bijdrage is. Zij kijken naar je inkomen, het huishouden van de woonvoorziening en de zorg die je nodig hebt (jouw ‘indicatie’). Novadic-Kentron vraagt geen vergoeding voor aanvullende diensten (zoals een wasservice voor je kleding).

Uitleg over de rekening

De meeste cliënten boven de achttien (behalve bewoners van een woonvoorziening) krijgen een rekening van hun zorgverzekeraar. Hier lees je uitleg over de rekening.

Zorgprestaties en trajecten

Bij NK hebben we specialistische GGZ en Basis GGZ. Daarbij werken we met zorgprestaties. Een zorgprestatie is bijvoorbeeld een afspraak met een behandelaar of een opname in de kliniek. Voor elke zorgprestatie betaalt de zorgverzekeraar een vergoeding aan ons. Die vergoeding hangt af van verschillende dingen (zoals de duur en het soort behandeling).

Stappen

  1. We sturen de rekening naar de zorgverzekeraar kort nadat je zorg hebt gekregen bij NK. Op zo’n rekening kunnen dan bijvoorbeeld twee of drie consulten (afspraken met je behandelaar) staan.
  2. Je zorgverzekeraar kijkt of je nog eigen risico hebt.
  3. Als je nog eigen risico hebt, krijg je snel een rekening.

Dit is anders dan vóór 2022, toen was er pas een rekening aan het eind van het jaar, of als de behandeling was afgerond. Vanaf 2022 werken we met het Zorgprestatiemodel. De zorg wordt dan sneller in rekening gebracht. Ook als je behandeling nog loopt.

De zorgverzekeraar berekent het eigen risico per kalenderjaar. Als je behandeling of begeleiding start in het ene jaar en doorloopt in het volgende, betaal je dus twee keer eigen risico.

Let op
Als je na het intakegesprek besluit dat je niet verder gaat met de behandeling of begeleiding, dan sturen we wel een rekening voor dit gesprek naar de zorgverzekeraar. Dit gaat van je eigen risico af.

Vragen?

Als je wilt weten hoeveel eigen risico je nog moet betalen, kun je je zorgverzekeraar bellen. Heb je andere vragen? Stel ze aan je behandelaar of contactpersoon bij NK.