Kwaliteitsstatuut

Zorginstellingen, cliëntenvertegenwoordigers, de GGZ en zorgverzekeraars hebben in 2016 een model (standaard) voor het Kwaliteitsstatuut GGZ gemaakt. In het Kwaliteitsstatuut staat wat zorginstellingen moeten regelen. Het gaat over:

  • kwaliteit: wat is goede zorg?
  • verantwoording: doen we volgens de Zorgverzekeringswet de juiste dingen om geestelijke gezondheidszorg te mogen geven?

In het Kwaliteitsstatuur staat ook welke beroepen regiebehandelaar mogen zijn en in welke situatie. De regiebehandelaar heeft het totaal overzicht over de zorg die je krijgt. Het Kwaliteitsstatuut bewaakt dus dat iedere zorginstelling de juiste hulp geeft, op de juiste plaats en door de juiste professional.

Vanaf 1 januari 2017 zijn alle zorginstellingen in de GGZ onder de Zorgverzekeringswet verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. In 2022 is het kwaliteitsstatuut vernieuwd.