LADIS kerncijfers verslavingszorg 2023 gepubliceerd

De kerncijfers over de ontwikkeling van verslavingszorg zijn op 4 juli 2024 gepubliceerd. Deze ‘LADIS’ rapportage gaat over 2023 en is gebaseerd op cijfers die de deelnemende instellingen van de gespecialiseerde verslavingszorg aanleverden. Het is daarmee één van de belangrijkste bronnen om de trends van verslavingsproblematiek te monitoren. De cijfers in 2023 en de trends van […]

Lees meer >NK lanceert nieuw zelfhulpplatform voor een gezondere samenleving

Bij NK streven we ernaar om mensen al in een vroeg stadium te ondersteunen bij hun klachten, doelen en leefstijl. Daarom ontwikkelden we een zelfhulpplatform dat bedoeld is voor iedereen in Noord-Brabant (en daarbuiten) en dat laagdrempelige en toegankelijke zelfhulp biedt. Het zelf­hulp­plat­form stelt iedereen in staat om ano­niem en kos­te­loos een ac­count […]

Lees meer >Pilot Slachtofferdevice gestart

De verslavingsreclassering is gestart met de pilot Slachtofferdevice (regio Tilburg). Het slachtofferdevice is een apparaatje dat de afstand tussen het slachtoffer en de verdachte/veroordeelde signaleert en is verbonden met de meldkamer van de reclassering. Het device kan worden ingezet bij zaken waar sprake is van een hoog risico op stalking (belaging) en/of huiselijk […]

Lees meer >Cliënten geven Wmo-begeleiding NK een 9.1!

Bij WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) begeleiding helpen we mensen in hun eigen omgeving (thuis) bij problemen die ze door hun verslaving hebben. Om te evalueren of we goede zorg leveren, voeren we jaarlijks een tevredenheidsonderzoek uit. De resultaten van dit onderzoek zie je hieronder: Gemiddeld beoordelen cliënten de Wmo-begeleiding met een 9.1! • […]

Lees meer >Ambitieuze samenwerking verstandelijk gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg in West-Brabant

Mensen met een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblemen verdienen het om dichtbij huis zo snel en eenvoudig mogelijk de juiste begeleiding en behandeling te krijgen. Daar maken Amarant, SDW, Prisma, GGZ WNB, Novadic-Kentron, Lievegoed, Novafarm-Grip en Het Adriano Huis zich hard voor. De organisaties werken sinds twee jaar samen om dit te verbeteren […]

Lees meer >Stichting Novadic-Kentron gaat zelfstandig verder en verwelkomt nieuwe bestuurder Attje Kuiken

VUGHT, 31 mei 2024- Stichting Novadic-Kentron (NK) en Zorg van de Zaak netwerk beëindigen in goed overleg per 1 juli hun samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dat moment gaat Stichting Novadic-Kentron zelfstandig verder. Deze stap brengt ook met zich mee dat de huidige bestuurder Walther Tibosch na 10 jaar afscheid neemt. Op 1 juli verwelkomen we […]

Lees meer >Regionale bewustwordingscampagne Mijn Zorg van start

Zorg en welzijn bestaat in onze regio dit jaar 750 jaar. Iets om trots op te zijn. Door de eeuwen heen is de zorg veranderd en verandert nog steeds. De vraag naar zorg neemt de komende jaren alleen maar toe, terwijl het aantal zorgprofessionals afneemt. Het samenwerkingsverband Zorgzaam ’s-Hertogenbosch* start een speciale regionale […]

Lees meer >Oudercursus: Help, mijn kind kan niet zonder!

Wanneer je kind problematisch gebruikt, voel je je waarschijnlijk machteloos of heb je het gevoel dat je het gedrag van je kind niet kunt bijsturen. Ouders proberen hun kind op allerlei manieren te laten minderen of stoppen. Dit kost veel energie, slapeloze nachten en lijkt nauwelijks iets op te leveren. In juni starten […]

Lees meer >Drugsgebruik is niet normaal. Om hulp vragen wél!

De Tilburgse horeca maakt zich zorgen over het toenemend drugsgebruik in het uitgaansleven. Samen met Koninklijke Horeca Nederland, het Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland, de gemeente en NK, als vertegenwoordigers van de verslavingszorg, lanceren we de campagne, ‘Drugsgebruik is niet normaal. Om hulp vragen wél!’. De campagne informeert over de gezondheidsrisico’s, verslavingsgevaren en […]

Lees meer >Er­ken­ning voor NK in­ter­ven­tie voor naas­ten

No­va­dic-Ken­tron werkt met de nieuw­ste be­we­zen be­han­del­me­tho­die­ken. We doen ook on­der­zoek én ont­wik­ke­len zelf be­han­de­lin­gen en in­ter­ven­ties. Eén van de­ze nieuw ont­wik­kel­de in­ter­ven­ties -spe­ci­aal voor naas­ten- kreeg on­langs een er­ken­ning van het Lo­ket Ge­zond Le­ven van het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu en het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Mirrian Hilbink-Smolders, ini­ti­a­tief­ne­mer […]

Lees meer >NK bereidt zich voor op deelname Socialrun

Help jij mee? Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving is het belangrijk om psychische kwetsbaarheden bespreekbaar te maken en het stigma te verminderen. De Socialrun is een geweldig sportief evenement dat precies deze doelstelling heeft. Als NK namen we de afgelopen twee jaar deel aan deze fysieke en […]

Lees meer >NK brengt destigmatiserende podcastreeks ‘Zomaar verslaafd?’ uit

Iedereen kan een verslaving krijgen. Maar hoe werkt een verslaving? Wie is de persoon achter de verslaving en wat is hun verhaal? In de podcastreeks ‘Zomaar verslaafd?’ gaat Linda Thijssen, sociotherapeut van de High Care behandelafdeling van Novadic-Kentron, in gesprek met cliënten en professionals over verslavingen en herstel. Een verslaving gaat vaak gepaard […]

Lees meer >Mooi programma voor Dag van Herstel

Ben jij erbij? Op 24 februari 2024 vindt in Den Bosch voor de zesde keer de Dag van Herstel plaats. Hét evenement waarbij we stilstaan bij positieve bekrachtiging, verbintenis met elkaar en mooie verhalen. Een dag waar we stilstaan bij het feit dat het leven in herstel bijzonder mooi is! Ook NK is aanwezig […]

Lees meer >CLIËNTTEVREDENHEID 2023

Cliënttevredenheid bij behandeling meten we met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die de cliënt aan het einde van de behandeling anoniem invult. N is het aantal cliënten die hebben meegedaan, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen […]

Lees meer >Een kwestie van (over)leven

Een beeld zegt meer dan dui­zend woor­den. Daar­om heb­ben we een kor­te film ge­maakt over ons reclasseringswerk. De­ze film is ge­maakt om een beeld te schet­sen van on­ze doel­groep, ons werk en de pas­sie die we heb­ben voor on­ze cli­ën­ten. We heb­ben ge­bruik ge­maakt van on­ze ei­gen re­clas­se­rings­wer­kers en ge­luids­op­na­mes van ech­te cli­ën­ten. […]

Lees meer >NK VOOR verbod op ongereguleerde verkoop designerdrugs

De Tweede Kamer behandelt op 20 december de wetgeving die een einde moet maken aan het ongereguleerd verkopen van designerdrugs. Designerdrugs heb je in alle soorten en maten: van de opvolgers van 3MMC tot aan Flakka en allerlei sterke slaap- en kalmeringsmiddelen. Uiteraard is niet iedereen blij met een wet die de verkoop […]

Lees meer >⚠️Red alert: zeer sterke ecstasypillen in omloop

Sinds eind november zijn er meerdere ecstasypillen aangetroffen bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van zo’n hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Het gaat om een langwerpige beige-gouden pil met een audi logo. De pillen zijn op verschillende plekken in […]

Lees meer >Sector voert gesprekken met zorgverzekeraars over vergoedingen

NK is in gesprek met de zorgverzekeraars over de vergoedingen voor de kosten van behandelingen in 2024. Met de meeste zorgverzekeraars zijn er afspraken gemaakt over de vergoedingen. Met een enkele verzekeraar lopen de gesprekken nog. Graag geven we een tussenstand per 20 november 2023. Hier vind je een uitgebreid overzicht.

Lees meer >6 november 2023 lunchwebinar Pijnstillerverslaving

Pijnstillers gebruiken is soms noodzakelijk. Dit kan ongemerkt overgaan in afhankelijkheid of verslaving. Hoe bespreek je met iemand dat pijnstillergebruik een probleem is geworden? Waarom is afbouwen zo moeilijk? En hoe bied je als professional een passend antwoord? Op 6 november 2023 organiseert Verslavingskunde Nederland een gratis lunchwebinar over pijnstillerverslaving. NK-collega’s Stijn Veldman […]

Lees meer >Convenant voor OGGZ partners

Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Team (OGGZ-team) in de regio West-Brabant West heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in de ondersteuning van sociaal kwetsbare burgers met psychische problemen, verslavingen en meervoudige uitdagingen op diverse levensgebieden. Het convenant voorziet in samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheid van deelnemende kernpartners en ook de rechts- en privacybescherming van de cliënten. […]

Lees meer >1 2 3 27