Er­ken­ning voor NK in­ter­ven­tie voor naas­ten

No­va­dic-Ken­tron werkt met de nieuw­ste be­we­zen be­han­del­me­tho­die­ken. We doen ook on­der­zoek én ont­wik­ke­len zelf be­han­de­lin­gen en in­ter­ven­ties. Eén van de­ze nieuw ont­wik­kel­de in­ter­ven­ties -spe­ci­aal voor naas­ten- kreeg on­langs een er­ken­ning van het Lo­ket Ge­zond Le­ven van het Rijks­in­sti­tuut voor Volks­ge­zond­heid en Mi­li­eu en het Mi­nis­te­rie van Volks­ge­zond­heid, Wel­zijn en Sport. Mirrian Hilbink-Smolders, ini­ti­a­tief­ne­mer […]

Lees meer >NK bereidt zich voor op deelname Socialrun

Help jij mee? Om te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving is het belangrijk om psychische kwetsbaarheden bespreekbaar te maken en het stigma te verminderen. De Socialrun is een geweldig sportief evenement dat precies deze doelstelling heeft. Als NK namen we de afgelopen twee jaar deel aan deze fysieke en […]

Lees meer >NK brengt destigmatiserende podcastreeks ‘Zomaar verslaafd?’ uit

Iedereen kan een verslaving krijgen. Maar hoe werkt een verslaving? Wie is de persoon achter de verslaving en wat is hun verhaal? In de podcastreeks ‘Zomaar verslaafd?’ gaat Linda Thijssen, sociotherapeut van de High Care behandelafdeling van Novadic-Kentron, in gesprek met cliënten en professionals over verslavingen en herstel. Een verslaving gaat vaak gepaard […]

Lees meer >Mooi programma voor Dag van Herstel

Ben jij erbij? Op 24 februari 2024 vindt in Den Bosch voor de zesde keer de Dag van Herstel plaats. Hét evenement waarbij we stilstaan bij positieve bekrachtiging, verbintenis met elkaar en mooie verhalen. Een dag waar we stilstaan bij het feit dat het leven in herstel bijzonder mooi is! Ook NK is aanwezig […]

Lees meer >CLIËNTTEVREDENHEID 2023

Cliënttevredenheid bij behandeling meten we met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die de cliënt aan het einde van de behandeling anoniem invult. N is het aantal cliënten die hebben meegedaan, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen […]

Lees meer >Een kwestie van (over)leven

Een beeld zegt meer dan dui­zend woor­den. Daar­om heb­ben we een kor­te film ge­maakt over ons reclasseringswerk. De­ze film is ge­maakt om een beeld te schet­sen van on­ze doel­groep, ons werk en de pas­sie die we heb­ben voor on­ze cli­ën­ten. We heb­ben ge­bruik ge­maakt van on­ze ei­gen re­clas­se­rings­wer­kers en ge­luids­op­na­mes van ech­te cli­ën­ten. […]

Lees meer >NK VOOR verbod op ongereguleerde verkoop designerdrugs

De Tweede Kamer behandelt op 20 december de wetgeving die een einde moet maken aan het ongereguleerd verkopen van designerdrugs. Designerdrugs heb je in alle soorten en maten: van de opvolgers van 3MMC tot aan Flakka en allerlei sterke slaap- en kalmeringsmiddelen. Uiteraard is niet iedereen blij met een wet die de verkoop […]

Lees meer >⚠️Red alert: zeer sterke ecstasypillen in omloop

Sinds eind november zijn er meerdere ecstasypillen aangetroffen bij het Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS) die een zeer hoge hoeveelheid MDMA bevatten (meer dan 300 mg). Inname van zo’n hoeveelheid MDMA kan levensbedreigend zijn. Het gaat om een langwerpige beige-gouden pil met een audi logo. De pillen zijn op verschillende plekken in […]

Lees meer >Sector voert gesprekken met zorgverzekeraars over vergoedingen

NK is in gesprek met de zorgverzekeraars over de vergoedingen voor de kosten van behandelingen in 2024. Met de meeste zorgverzekeraars zijn er afspraken gemaakt over de vergoedingen. Met een enkele verzekeraar lopen de gesprekken nog. Graag geven we een tussenstand per 20 november 2023. Hier vind je een uitgebreid overzicht.

Lees meer >6 november 2023 lunchwebinar Pijnstillerverslaving

Pijnstillers gebruiken is soms noodzakelijk. Dit kan ongemerkt overgaan in afhankelijkheid of verslaving. Hoe bespreek je met iemand dat pijnstillergebruik een probleem is geworden? Waarom is afbouwen zo moeilijk? En hoe bied je als professional een passend antwoord? Op 6 november 2023 organiseert Verslavingskunde Nederland een gratis lunchwebinar over pijnstillerverslaving. NK-collega’s Stijn Veldman […]

Lees meer >Convenant voor OGGZ partners

Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Team (OGGZ-team) in de regio West-Brabant West heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in de ondersteuning van sociaal kwetsbare burgers met psychische problemen, verslavingen en meervoudige uitdagingen op diverse levensgebieden. Het convenant voorziet in samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheid van deelnemende kernpartners en ook de rechts- en privacybescherming van de cliënten. […]

Lees meer >Team Nieuwe Kansen voltooid de Socialrun

Afgelopen vrijdag klonk precies om 10.15 uur het startschot en begonnen onze lopers vol energie en enthousiasme aan de Socialrun. Het doel? Niet alleen de finish bereiken, maar ook bewustzijn creëren en het stigma rondom psychische kwetsbaarheden doorbreken. Vrijdag stond er een hele tocht van zo’n 145 km op het programma. De route […]

Lees meer >Walther Tibosch: “Zorgverleners laat ons weten wat je nodig hebt, zodat jij het verschil kunt maken!”

Ook al lijkt “corona” voor de meeste mensen voorbij, de pandemie van de afgelopen jaren heeft nog steeds grote invloed op mensen en systemen. Tienduizenden Nederlanders zijn sinds covid-19 kort of langdurig uitgevallen. De mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen is sterk achteruit gegaan en het ziekteverzuim is nog steeds hoger dan normaal […]

Lees meer >Hij, zij, hen? Genderidentiteit bij NK

Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat gender, dus of je je ‘man’ of ‘vrouw’ voelt, niet zo zwart-wit is als veel mensen denken. De parapluterm voor iedereen van wie het biologische geslacht niet overeenkomt met genderidentiteit (hoe voel je je) en genderexpressie (hoe uit je je) is transgender. Hieronder vallen onder meer […]

Lees meer >Meer vergiftigingen door designer drugs

De afgelopen jaren is het aantal vergiftigingen door designer drugs fors toegenomen: van enkele tientallen in 2013 tot 555 in 2023. Alex van Dongen, preventiemedewerker bij NK, maakt zich zorgen over de populariteit van designer drugs, zoals hij ook onlangs uitlegde in EenVandaag. Alex: “Designer drugs zijn drugs die sterk lijken op verboden […]

Lees meer >PITD: hulp zonder drempels voor jongeren met obstakels

Jong zijn: we kunnen er als volwassenen soms weemoedig naar terug verlangen, maar opgroeien anno 2023 valt niet altijd mee. Via social media krijg je voortdurend voorgespiegeld dat je perfect moet zijn (veel vrienden, perfect lijf, geweldige hobby’s, kortom: een instawaardig leven), iedereen verwacht van alles van je in deze prestatiegerichte samenleving, niemand […]

Lees meer >Subsidie NWO voor onderzoek naar thuis detoxen

We zijn heel blij om te kunnen melden dat Novadic-Kentron onderzoek mag gaan uitvoeren naar thuis detoxen: Detox@Home! Bij Detox@Home gaat NK samen met de hoofdaanvragers (zie hieronder), NISPA, Tactus, IrisZorg en Stichting Het Zwarte Gat onderzoeken wat patiënten en behandelaars belangrijke factoren vinden tijdens het ongiften thuis. Om veilig en comfortabel thuis […]

Lees meer >Spreekuur voor verwijzers voor consultatie over of aanmelding van cliënten met autisme

Ben je verwijzer en heb je een cliënt met autisme en problemen door alcohol, drugs, gokken of gamen? Iedere maandag tussen 13.00 en 14.00 uur beantwoorden onze collega’s vragen over het behandelprogramma Autisme en Verslaving. Daarnaast verzoeken we al onze verwijzers om een verwijzing naar Novadic-Kentron voor het behandelprogramma Autisme en Verslaving vooraf […]

Lees meer >Team Nieu­we Kan­sen doet mee aan de So­ci­al­run

Letterlijk en figuurlijk in beweging komen voor een inclusieve samenleving: dat doen we tijdens de Socialrun! Van vrijdag 15 t/m zondag 17 september loopt Team Nieuwe Kansen van Novadic-Kentron mee in een estafetteloop door het zuiden van het land. (ex-)Cliënten, ervaringswerkers, naasten, behandelaren: samen vormen we één team en gaan we in een estafetteloop […]

Lees meer >Cijfers 2022

In dit artikel vind je de belangrijkste cijfers van 2022: je vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. Je vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder vind je een terugkoppeling over de cliënttevredenheid en ketenpartnerstevredenheid in 2022. Ten slotte vind je […]

Lees meer >1 2 3 27