Welkom bij de testservice

Gelieve er rekening mee te houden dat er naast bezoekers voor de
testservice, hier ook mensen geholpen worden die problemen
hebben met middelengebruik.

  • Pas gespreksonderwerpen aan en vermijd in de wachtruimte openlijke gesprekken over middelengebruik of onder invloed zijn.
  • Houd meegenomen samples te allen tijde opgeborgen.

Wij testen uitsluitend voor consumenten.

  • Per aanleveraar mogen per week maximaal 3 samples meegenomen worden. Hiervan kan er 1 opgestuurd worden naar het lab!
  • Voor poeders geldt een maximum van 1 gram en voor vloeistoffen een maximum van 10 ml.
  • Indien een aanleveraar zich, op welke wijze dan ook, kenbaar maakt als dealer of producent dan testen wij niet voor de betreffende aanleveraar.
  • Er worden geen grondstoffen getest. Blijkt daarvan na laboratoriumanalyse toch sprake te zijn dan wordt hiervan geen uitslag doorgegeven.
  • Enkel in Nederland aangekochte drugsmonsters worden getest.
  • Het is niet toegestaan om de gegeven uitslag van een monster openbaar te maken, bv via publicatie op websites, fora of via sociale media.
  • Helaas kan een uitslag niet worden gegarandeerd. Wegens de drukte kan er aanleiding zijn om andere samples voorrang te verlenen. Er kan dan geen uitslag worden gegeven, ook niet een week later. Je sample wordt vernietigd.

Drugs Informatie en Monitoring Systeem (DIMS)