Veelgestelde vragen

Hulp en behandeling

We behandelen alle verslavingen aan genotmiddelen (zoals alcohol en alle soorten drugs) en ook veel ‘gedragsverslavingen’, zoals internet, gamen, gokken en seksverslaving.

Wij zijn wij er voor alle mensen in Brabant die problemen hebben met alcohol, drugs, medicijnen, gokken en gamen. Ook al je naast je verslaving psychische problemen hebt, problemen met justitie, een licht verstandelijke beperking of andere problemen. Wel moet je Nederlands of Engels kunnen spreken. Tijdens het intakegesprek kijken we of je bij ons op de juiste plek bent. Soms kunnen andere organisaties je beter helpen.

Bij Novadic-Kentron kun je terecht voor preventie, forensische verslavingszorg, verslavingsreclassering, hulpverlening en zorg. (Zie onder menu Hulp en advies.) We werken met de CRA-methode. Dat betekent dat we zoeken ander (gezonder) gedrag dat net zoveel beloningen oplevert als het gebruik van middelen. Ook werken we met herstelondersteunende zorg. Jouw doelen staan centraal! We kijken altijd samen wat voor jou de beste aanpak is!

Wil je je aanmelden? Dan heb je een verwijsbrief van uw huisarts nodig. Als die brief bij ons binnen is, nemen wij zelf contact op met jou. Heb je nog vragen of wil je advies? Bel ons! Telefoon 073-689 90 90

Lees meer over aanmelden.

Bekijk hier de actuele wachttijden.

Let op:
Door verschillende oorzaken kan jouw wachttijd anders zijn dan wat op deze pagina staat.

Behandeling is bijna altijd vrijwillig. Jouw eigen motivatie is heel belangrijk.

Heel soms is er wel gedwongen behandeling of opname. Als je problemen hebt met justitie bijvoorbeeld (justitieel kader). De behandeling is dan onderdeel van het vonnis van de rechter.

Ook kan een gedwongen opname of behandeling nodig zijn als je een gevaar bent voor jezelf of de omgeving. Dit kan met een crisismaatregel voor verplichte zorg door de burgemeester, of met een zorgmachtiging voor verplichte zorg door de rechter.

Ja, voor jezelf is dit mogelijk, maar alleen als dit onderdeel is van je behandeling bij NK.

Nee. Alleen als je toestemming geeft, geven wij informatie over jou aan anderen. Je andere behandelaars kunnen wel informatie over je opvragen. Ouders/voogden en jeugdhulporganisaties kunnen informatie opvragen over hun kinderen/cliënten als die jonger dan 16 jaar zijn.

Lees meer over rechten en plichten.

Nee, dat kan niet. Maar je gegevens worden alleen bekeken door personen die verplicht zijn tot geheimhouding.

Lees meer over rechten en plichten.

Ja, ook als je geen onderdak hebt, kun je bij ons terecht. Je kunt hulp en begeleiding krijgen via verschillende locaties van dag- en nachtopvang in Brabant of via de Maatschappelijke Opvang. Deze zijn niet altijd van Novadic-Kentron, maar wel is er altijd samenwerking met ons. Je kunt op de opvang met de medewerkers praten over verdere hulp.

Je kunt het beste wachten tot je behandelaar weer terug is. Als het dringend is, kun je contact opnemen met de locatie waar je  behandeld wordt. 

Als je start met je behandeling, bespreekt je behandelaar met jou wat je wilt bereiken. We bekijken samen hoe we aan die doelen kunnen werken. Dit wordt vastgelegd in je behandelovereenkomst. Als je niet tevreden bent over de aanpak, kun je dit het beste bespreken met je behandelaar. Kom je er samen niet uit, dan kun je een klacht indienen.

U kunt uw ontevredenheid of suggesties voor verbeteringen het beste bespreken met de betrokken behandelaar. Vaak kunt u dan samen al tot een oplossing komen. U kunt ook contact opnemen met de leidinggevende van de medewerker of de afdeling.

Voor advies of bemiddeling kunt u contact opnemen met de Klachtenfunctionaris van Novadic-Kentron of met de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon (PVP). Lees hier meer over wat u kunt doen als u een klacht heeft.

Informatie voor de omgeving van een verslaafde (ouder, kind, partner of andere naaste)

Je kunt niet iemand anders aanmelden. Alleen als ouder, voogd of jeugdhulporganisatie kun je kinderen aanmelden tot 16 jaar. (Via de huisarts.)

We vinden het niet zo’n goed idee als mensen buiten de cliënt om informatie aan een behandelaar willen doorgeven. We willen graag dat mensen in de omgeving van de cliënt betrokken zijn, maar dan graag wel samen met die cliënt. Heb je toch belangrijke  informatie, dan kun je die sturen naar hulp@novadic-kentron.nl. Maar wij mogen geen uitspraken doen over wat er met de reactie gebeurt en of de cliënt bij ons in behandeling is. Je krijgt dus alleen een algemene reactie. Het recht op privacy van de cliënt staat voorop. Let op: je kunt niet anoniem informatie over een cliënt aan ons doorgeven.

Vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens mogen we je hier niets over laten weten. Dit mag alleen als de cliënt hier toestemming voor heeft gegeven. Lees hier meer over rechten en plichten.

Als je je zorgen maakt, is het vooral belangrijk om het gesprek aan te gaan. Leg aan de persoon uit waarom je je zorgen maakt. Lees hier meer over wat je kunt doen als je je zorgen maakt.

Je kunt als familie, partner of vriend van iemand met een verslaving bij ons ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door bijeenkomsten voor naastbetrokkenen of een online training.

Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet in behandeling wil. Motiveren heeft dus vooral ook te maken met goed luisteren. Enkele tips:

 • Blijf rustig en geduldig en spreek in de ‘ik-vorm’. (“Ik heb het gevoel dat” in plaats van “Jij doet altijd”)
 • Leg uit dat je je zorgen maakt en waarom dat zo is. (“Ik merk‚ ik ben bang dat”)
 • Word niet boos en gebruik geen bedreigingen, (emotionele) chantage of andere vormen van straffen. Dit helpt niet.
 • Focus op de positieve aspecten van een leven zonder verslaving. Wat zou de persoon zelf het liefste willen? Hoe zou zijn/haar leven eruit zien zonder middelengebruik?
 • Stel je eigen grenzen. (“Ik kan zo niet verder”, “Ik ga geen drank meer voor je kopen.”)
 • Vul samen de test in of bel samen naar Novadic-Kentron voor verdere hulp.
 • Zorg ervoor dat je zelf goed op de hoogte bent van de mogelijkheden voor een behandeling, zodat je angsten kunt verminderen of alternatieven kunt noemen.
 • Een behandeling hoeft niet altijd heel intensief te zijn, een aantal gesprekken of online behandeling kan bij veel personen ook heel goed werken.
 • Benadruk dat je zelf de persoon op alle mogelijke manieren zal ondersteunen als deze in behandeling is
 • Geef de persoon tijd om een en ander te verwerken en zelf tot een keuze te komen.

Lees meer over het motiveren van een verslaafde.

Gedwongen opname is in principe niet mogelijk. De motivatie van een persoon is heel belangrijk voor het resultaat van de behandeling.

In enkele uitzonderingsgevallen kan er wel sprake zijn van gedwongen behandeling of opname. Als een persoon in aanraking is gekomen met justitie, kan behandeling soms in een gedwongen kader plaatsvinden.

Ook kan een gedwongen opname of behandeling noodzakelijk zijn als een persoon een gevaar vormt voor zichzelf of de omgeving. Dit gebeurt dan via een zorgmachtiging voor verplichte zorg door de rechter of een crisismaatregel voor verplichte zorg door de burgemeester.

Je kunt niet iemand anders voor urinecontroles aanmelden. In veel gevallen zijn urinecontroles ook niet de beste manier om in gesprek te gaan met een kind dat (welllicht) genotmiddelen misbruikt. Je kunt ons bellen voor advies om met je kind in gesprek te gaan!

Verslaving

Bij een verslaving verlies je steeds meer de controle over je gebruik of gedrag. Je hebt een (beginnende) verslaving als je:

 • vaak merkt dat je meer gebruikt dan je van plan was;
 • niet kunt stoppen;
 • een groot deel van de dag (in gedachten of in het echt) bezig bent met gebruik.

Wil je weten of je gebruik normaal is of niet? Doe dan de zelftest. Je krijgt dan een goed beeld van je gebruik en of je je zorgen moet maken. Daarna kun je in gesprek gaan met de persoon die vindt dat je hulp moet zoeken. Waarom maakt deze zich zorgen? Je kunt dan de conclusie van de zelftest laten zien. Probeer rustig te blijven: de andere persoon bedoelt het waarschijnlijk goed!

Jarenlange verslaving verandert de manier waarop je hersenen werken. Daardoor is er niet echt sprake meer van een vrije keuze. Je kunt je hersenen wel weer opnieuw “trainen” en jezelf nieuwe en gezonde gewoontes aanleren. Maar als je al heel erg lang verslaafd bent, kan de schade soms ook te groot zijn. Herstel van een verslaving kan een lange en moeilijke weg zijn. Het is belangrijk dat je dit zelf ook graag wil, zo hou je het beter vol. Dwang helpt dan ook meestal niet. Soms is behandeling wél verplicht, bijvoorbeeld als een rechter dit oplegt. Maar ook dan is het belangrijk om te werken aan de motivatie.

Mensen met zware psychische klachten of een verslaving, kunnen problemen niet goed oplossen. Ze kunnen niet goed om hulp vragen of weten niet waar ze hulp kunnen krijgen. Soms schamen ze zich voor hun situatie of zien ze zelf niet in wat het probleem is. Ook is er bij verslavingsproblemen vaak een terugval. En dan zijn er ook nog veel instanties die het leven ‘ingewikkelder’ maken, zoals woningcorporaties, hypotheekverstrekkers, banken, zorgverzekeraars, telecomaanbieders, leveranciers van gas, water en licht, justitie en Belastingdienst. Met deze instanties kan iemand in conflict komen, waardoor je steeds meer schulden en problemen krijgt.

Ja, veel deskundigen vinden dat verslaving een ziekte is. De oorzaken kunnen erfelijk zijn, maar ook (mede) het gevolg van persoonlijke of sociale problemen. Vaak is het een combinatie van leefstijl en aanleg. In die zin lijkt het op andere ziektes, zoals Diabetes type 2. Een verslaving verandert ook echt je hersenen. Lees ook Wat is verslaving?

Het heeft niets te maken met motivatie. Elke verslaafde wil niets liever dan leven zonder alcohol en drugs, maar afkicken is niet altijd haalbaar. Soms is de schade te groot, of zijn de hersenen te veel veranderd door de verslaving. We kijken dan eerst hoe we het leven en de gezondheid kunnen verbeteren. Daarna kijken we naar wat de persoon zelf nog meer wil.

Voor iedere verslaafde is afkicken een optie, maar misschien niet altijd de beste optie. Soms is helemaal stoppen niet haalbaar. De schade is dan te groot. Dan kan het beter zijn eerst te werken aan stabieler worden, en aan lichamelijke en psychische gezondheid, wonen, werken, vrijetijdsbesteding en/of sociale contacten.

De meeste daklozen en verslaafden hebben jarenlang hard gewerkt en hun bijdrage aan de maatschappij geleverd. Omdat het ergens mis ging, zijn ze in grote problemen geraakt. Zoals veel andere chronisch zieken hebben deze mensen zorg hard nodig. Als gezondheid en welzijn beter worden, kan er weer ruimte komen voor (vrijwilligers)werk of een andere zinvolle dagbesteding.

Middelen en gebruik

Elke drug heeft andere effecten op de gebruiker, en ook per gebruiker kunnen de effecten anders zijn. Bovendien kunnen signalen ook heel andere oorzaken hebben (bijvoorbeeld stress of gezondheidsproblemen). Zie deze signalen dus niet als hard bewijs! Herken je veel van de volgende signalen? Dan kun je wel in gesprek gaan over je bezorgdheid:

 • in het algemeen: gedrag dat anders is dan je gewend bent of dat ongepast is (bij de leeftijd of situatie);
 • niet op school, werk of bij hobby’s aanwezig zijn;
 • taken slecht uitvoeren;
 • meer ruzies;
 • contact met politie of justitie;
 • betrokkenheid bij ongevallen (bij ouderen: vallen);
 • meer geld uitgeven (bij jongeren: om meer geld vragen);
 • vaak geestelijk afwezig zijn;
 • slechte concentratie;
 • rusteloosheid;
 • sneller geïrriteerd zijn dan normaal;
 • stemmingswisselingen (heel snel boos en dan weer blij of verdrietig);
 • vaak en lang slapen of juist veel minder slapen;
 • afvallen;
 • plekken op lippen, neus (rode neus, loopneus, ontstoken neus) of handen;
 • bleek zien;
 • somberheid.

Lichamelijke klachten na het minderen of stoppen noemen we ontwenningsklachten. Hoe heftig die zijn, hangt af van het middel, de hoeveelheid en hoe lang je al gebruikt. Bij iedereen is dit anders, maar je kunt je heel ziek voelen. Vooral bij het stoppen of minderen met alcohol, heroïne of andere opiaten (ook zware pijnmedicatie). Ook bij het afkicken van GHB komen heel ernstige – en zelfs erg gevaarlijke – ontwenningsklachten voor. Zoek hier dus altijd hulp bij en neem contact met ons op! Bij de detox in één van onze klinieken kunnen klachten verminderd worden met medicijnen.

Lees hier meer over de verschillende middelen. Meer informatie is te verkrijgen bij Preventie, voorlichting en advies.

We krijgen van leerlingen en studenten veel verzoeken voor een interview. Onze medewerkers hebben het echter erg druk met hun taken: het verlenen van hulp en zorg of het uitvoeren van preventie. We kunnen dan ook niet voldoen aan alle verzoeken voor een interview. Voor de geschreven pers, radio en televisie werken onze medewerkers uiteraard wel graag mee, in overleg met de afdeling Communicatie (telefoon 073-684 95 00).

Heb je vragen over alcohol, drugs, medicijnen en/of gokken? Kijk dan op deze site voor de antwoorden: www.vad.be. Je kunt ook met je vragen terecht bij de Belgische drugsinfolijn op telefoonnummer 078-15-10-20.

De organisatie

Novadic-Kentron ziet het als haar taak nieuwe collega’s op te leiden. Daarom hebben we vele mogelijkheden voor stages. Onder Werken en leren vind je daar meer informatie over en kun je lezen wat je moet doen om bij ons een stageplaats aan te vragen.

Novadic-Kentron is een non-profitorganisatie, de bedrijfsvorm is een stichting. Voor de dienstverlening van Novadic-Kentron is budget beschikbaar van de zorgverzekeraars, Wmo, gemeenten en Justitie. Daarnaast zijn er nog incidentele geldstromen, bijvoorbeeld via (Europese) projectsubsidies.

Verslavingszorginstellingen zoals Novadic-Kentron komen voort uit de drankbestrijding uit het begin van de vorige eeuw. Rond 1950 werden dit bureaus voor alcoholisme, die in grote steden in heel Nederland actief waren. Ongeveer rond 1970 werden drugs populair in Nederland en ontstond een nieuw verslavingsprobleem. Toen werden consultatiebureaus voor alcohol en drugs (CAD) opgericht. Ook werden instanties meer regionaal en provinciaal georganiseerd. In Brabant gebeurde dat in het M CAD West-Brabant (de M staat voor Medisch, die toevoeging was uniek in Nederland), met vestigingen in Breda (hoofdkantoor), Roosendaal en Tilburg en het CAD Oost-Brabant (Eindhoven, Den Bosch, Helmond en Oss).

Rond 1988 doemde er een nieuw verslavingsprobleem op: gokken. Door de versoepelde wetgeving rond de fruitautomaten meldden zich in korte tijd een groot aantal spelers die in de (financiële) problemen waren geraakt door gokken. In die tijd veranderden de meeste CAD’s hun naam in instelling voor verslavingszorg. Mensen werden daar ambulant (op afspraak, poliklinisch) geholpen.

Daarnaast waren er verslavingsklinieken, vaak verbonden met de GGZ, bijvoorbeeld in Halsteren (Vrederust), Oirschot (HAD), Sint-Oedenrode (Roder Heyde), Beek en Donk (Leefdael), Etten Leur (Hooghuijs), et cetera. Met deze klinieken werkten de ambulante instellingen intensief samen. Op een bepaald moment kwam er een fusiegolf op gang tussen de ambulante en klinische instellingen. Zo ook in Brabant. De nieuwe instellingen kregen bijzondere namen met vaak de toevoeging verslavingszorg. Zo ontstond in Oost-Brabant Novadic, een samentrekking van de woorden Nova (nieuw) en Adic(tion), het Engelse woord voor verslaving. In West-Brabant was sprake van Kentron, een oud-Grieks woord dat centrum of prikkel betekent en dat aan moest geven dat een kentering teweeg moest worden gebracht. Ook landelijk was deze moderne naamgeving een trend: Tactus (Twente), de Grift (Gelderland) en de Cuno van Dijkstichting (Friesland) ontstonden, de term CAD bestond nog slechts in Zeeland.

In het begin van deze eeuw ontstonden er nieuwe fusies. Veel verslavingszorginstellingen fuseerden met de GGZ. Zo ontstonden bijvoorbeeld Bouman GGZ (Zuid-Holland/Rotterdam) en Parnassia (Zuid-Holland, Den Haag). In Brabant was zo’n fusie, mede door de vele GGZ-instellingen, niet aan de orde. Wel werd in 2003 gestart met de besprekingen voor een fusie tussen Novadic en Kentron. Deze fusie leidde in de oprichting op 15 december 2003 van de stichting Novadic-Kentron, netwerk voor verslavingszorg in Noord-Brabant. De vestigingsplaats van de stichting was Tilburg, het hoofdkantoor bleef in Sint-Oedenrode. Najaar 2007 verhuisde het hoofdkantoor naar het Zorgpark Voorburg in Vught.

Wij werken intensief samen met ketenpartners of andere instellingen die in hun werk (ook) met verslavingsproblemen te maken krijgen. Denk daarbij aan de GGZ, de Maatschappelijke Opvang, De GGD, de politie, gemeentes, enzovoorts. Ook met andere partners (onderwijs, maatschappelijk werk, jongerenwerk) werken we samen als dat voor de hulpverlening of preventie van pas komt.

Novadic-Kentron richt zich op de hele provincie Noord-Brabant en heeft vestigingen in de hele provincie. Ook zijn we aanwezig in een groot aantal huisartsenpraktijken.

Meer informatie, rondleidingen, interviews, enzovoorts

Onze afdeling Preventie, voorlichting en advies houdt zich bezig met het voorkomen van verslaving. Daarom trekken zij erop uit om voorlichting te geven, zowel aan jongeren als aan hun ouders, leerkrachten en andere mensen die hen begeleiden. Als je hierover meer wilt weten, bel dan met Advies & Informatie op o73-689 90 90 of mail ons op preventie@novadic-kentron.nl.

Kijk eerst eens op deze site. Hierop vind je heel veel informatie over genotmiddelen, verslaving en onze verslavingszorg. Ook vind je vele links naar andere nuttige sites. Als je geen antwoord op je vragen kunt vinden, kun je contact opnemen met de afdeling Preventie, via e-mail preventie@novadic-kentron.nl.

Novadic-Kentron is actief op diverse plaatsen in Brabant. De hoofdvestiging bevindt zich in Vught. Daarnaast hebben we vestigingen in Breda, Den Bosch, Eindhoven, Helmond, Oss, Roosendaal en Tilburg. Verder zijn er in kleinere plaatsen spreekuurposten en werken we op sommige plaatsen binnen de gevangenis. Kijk hier voor een overzicht van al onze locaties.

We krijgen veel verzoeken van leerlingen en studenten om een rondleiding te verzorgen. We moeten erg terughoudend zijn in het geven van rondleidingen omdat een rondleiding veel tijd vraagt van de betrokken afdelingen en omdat een rondleiding of werkbezoek een inbreuk is op de privacy van onze cliënten. Professionals en samenwerkingspartners die een rondleiding zouden willen volgen, kunnen contact opnemen met de afdeling Communicatie op 073-684 95 00 of via communicatie@novadic-kentron.nl.