Samenwerkingspartners en projecten

Novadic-Kentron werkt samen met een groot aantal organisaties in een groot aantal projecten. Je kunt ons dus op veel plaatsen tegenkomen, ook buiten onze eigen locaties.

Partners met wie wij regelmatig samenwerken, zijn bijvoorbeeld gemeentes, huisartsen, ziekenhuizen, ggz-instellingen, het onderwijs, de horeca, organisatoren van evenementen, wooncorporaties, politie en justitie en maatschappelijke opvang.

Links naar onze samenwerkingspartners

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de organisatie waarmee we samenwerken en links uitwisselen.

Samenwerkingspartners Organisatiebeschrijving
Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming Brabant werkt aan het veilig laten opgroeien van kinderen. Zij voert maatregelen uit na een uitspraak van de kinderrechter, zoals een ondertoezichtstelling, voogdij en jeugdreclassering.
Centrum Jeugd en Gezin Breda CJG Breda is dé vraagbaak voor ouders, opvoeders en kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar.
GGZ Breburg Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Breda en Tilburg
GGzE Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Eindhoven
GGZ Oost-Brabant Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Helmond, Oss en het land van Cuijk
GGZ Westelijk Noord-Brabant Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Bergen op Zoom en Roosendaal
Humanitas DMH Humanitas DMH is een landelijk werkende organisatiedie zorg en ondersteuning biedt aan mensen met een beperking.
IrisZorg Instelling voor verslavingszorg in Gelderland.
MINDKorrelatie Dagelijks bereikbare hulplijn voor gratis hulp en advies bij diverse problemen.
Sterk Huis Sterk Huis helpt bij vragen en problemen op het gebied van opvoeden, ontwikkeling van jeugd en veiligheid in gezinnen en relaties.
Labyrint Zorg & Werk Labyrint Zorg: onze professionele zorgverleners ondersteunen en begeleiden mensen met een psychiatrische beperking en helpen hen een normaal leven te leiden.
Lumens groep De Lumens Groep bevordert maatschappelijke en economische zelfstandigheid van mensen in Eindhoven en omgeving.
MEE MEE ondersteunt, adviseert en informeert mensen met een beperking, gratis en zonder verwijzing.
Stichting NEOS NEOS werkt in Eindhoven actief aan een samenleving waarin ieder mens telt. Wij bieden direct zorg, veiligheid en onderdak voor mensen in problemen en ondersteunen hen bij het weer opbouwen van een menswaardig en zo zelfstandig mogelijk bestaan.
Prisma Prisma biedt zorg aan mensen met alle soorten beperkingen en leeftijden.
Reinier van Arkel Groep Professionele hulp aan mensen met psychische problemen in de regio Den Bosch
RIBW Brabant RIBW Brabant is ondersteunt mensen met een psychiatrische achtergrond bij het vinden van een weg in de samenleving.
SMO Breda SMO Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen voor mensen met langdurende of acute problemen die daardoor moeite hebben om zich in de maatschappij te handhaven.

SMO Traverse Traverse helpt in Midden-Brabant mensen in probleemsituaties die dak- of thuisloos zijn of dreigen te worden. De hulpverlening is naast de basale opvang van ‘bed, bad en brood’ gericht op rehabilitatie van de cliënt.
Tactus Instelling voor verslavingszorg in Overijssel.
Verdihuis Het Verdihuis biedt in Oss opvang en ondersteuning aan menden die niet zelfstandig kunnen wonen.
Woningstichting de Zaligheden Woningstichting de Zaligheden verhuurt, onderhoudt, renoveert en ontwikkelt woonruimten in de Kempen.