Voor gemeenten: leer- en participatietraject voor burgers met een uitkering

Werk je bij de gemeente? Je kunt mensen met een uitkering en problemen door een verslaving naar ons doorsturen. In een leer- en participatietraject werken we samen aan weer meedoen in de maatschappij. Dit doen we met ervaringsdeskundigen. Zij kunnen mensen ook individueel begeleiden, in het kader van de Wmo.

Mensen kunnen een leertraject volgen naast hun behandeling bij NK, maar behandeling is niet verplicht om mee te kunnen doen.

Stap 1: ervaringsgroep

Deelnemers kunnen starten in laagdrempelige ervaringsgroepen. Daar kunnen ze hun ervaringen rondom hun verslaving en herstel delen met anderen. Op dat moment kunnen ze nog in behandeling zijn. Gebruik wordt nog gedoogd.

Deelnemers leren om te delen en te luisteren, te steunen en steun te ervaren, nieuwe mogelijkheden te zoeken en ervaringen van anderen toe te passen op hun eigen herstel. Een getrainde ervaringsvrijwilliger geeft deze groepen (elke week).

Stap 2: coachingsgroep

Na de ervaringsgroep (maar soms ook meteen) kunnen deelnemers in de coachingsgroep leren hoe ze hun eigen ervaringen kunnen gebruiken om anderen te helpen. Ze werken in de coachingsgroep aan het vergroten van hun kennis en vaardigheden. In deze fase is er geen gebruik meer. Ze worden minder ‘cliënt’ en meer ‘herstelondersteuner’. Een senior ervaringsdeskundige geeft de coachingsgroep (elke week).

Stap 3: werk als ervaringsvrijwiller

Vanuit de coachingsgroep kunnen vrijwilligers in verschillende werkprojecten aan de slag (met vrijwilligerscontract). Senior ervaringsdeskundigen begeleiden hen. In de praktijk leren de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid, omgaan met taken en verwachtingen en (weer) meedoen in een vaste structuur. Ook krijgen ze meer zelfvertrouwen.

Stap 4: scholing en uitstromen naar (betaald) werk

Als de ervaringsvrijwilliger genoeg ervaring heeft en gemotiveerd is, kan hij of zij een scholing volgen tot ervaringsdeskundige. Er zijn mogelijkheden voor een stage binnen een opleiding tot ervaringswerker in de zorg. Hierbij werken we samen met Markieza (mbo) of Fontys (hbo), met het eerste jaar een uitkering via UWV, en tweede en derde jaar een BBL-leerlingensalaris. Natuurlijk kan de ervaringswerker ook uitstromen naar (betaald) werk in de oude of juist een nieuwe omgeving.

Herstelondersteunende zorg

De leer- en participatietrajecten van NK zijn gebaseerd op herstelondersteunende zorg. Bij herstelondersteunende zorg bepaalt iemand zelf wat hij of zij wil bereiken op verschillende levensgebieden, en neemt hier zoveel mogelijk zelf de regie in, met ondersteuning van professionals en vrijwilligers.

Bij herstelondersteunende zorg zetten we ervaringsdeskundigheid in: als aanvulling op de zorg, als brug tussen cliënt en professional en als derde kennisbron naast professionele en wetenschappelijke kennis. Zowel cliënten als ervaringswerkers werken zo in stappen aan weer meedoen in de maatschappij.