Een patiënt verwijzen naar Novadic-Kentron

Huisartsen, bedrijfsartsen, psychiaters en specialisten kunnen een patiënt naar ons verwijzen.

Voor jeugd onder de achttien jaar, kan ook de gemeente verwijzen (dit kan digitaal of per post). Ouder, voogden of jeugdhulporganisaties kunnen kinderen aanmelden tot 16 jaar.

De patiënt moet voldoende Nederlands of Engels spreken en in Noord-Brabant wonen.

Overleg of advies

Verwijzers zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen voor overleg of advies.

Bel ons: 073-689 90 90
Mail ons: huisartsen@novadic-kentron.nl

Ben je geen huisarts maar wil je wel iemand verwijzen? Ook dan kun je contact met ons opnemen.

In onze verwijswijzer vind je informatie over signalen die op overmatig gebruik wijzen en tips om het gesprek hierover aan te gaan. Je kunt de verwijswijzer ook uitprinten en op je bureau neerzetten.

Wil je een cliënt aanmelden met autisme en verslavingsproblemen? Bel dan naar ons speciale spreekuur. Je krijgt dan direct iemand aan de lijn van het behandelprogramma Autisme en verslaving.

Verwijzen naar Basis GGZ of Specialistische GGZ

 • Kies voor Basis GGZ bij afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen. Je kunt bij Basis GGZ ook direct verwijzen naar de digitale poli van NK voor volledige online behandeling.
 • Kies voor Specialistische GGZ bij afhankelijkheid met ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende problemen.

Bekijk hieronder de inclusie- en exclusiecriteria. Twijfels? Neem contact met ons op, wij adviseren je graag.

Verwijzen via ZorgDomein

Novadic-Kentron (specialistische GGZ en Basis GGZ) is op ZorgDomein te vinden bij het specialisme Psychiatrie/GGZ in de verwijscategorieën Kinderen/jeugd, Volwassenen en Ouderen, onder de verwijsreden “verslavingszorg en psychiatrie”.

Verwijzen via brief

Uiteraard kun je ook per brief patiënten naar ons doorverwijzen.

Gegevens in verwijsbrief

In de verwijsbrief moeten de volgende gegevens staan:

 • persoonlijke gegevens van de patiënt: naam, geboortedatum en adres;
 • telefoonnummer van de patiënt (controleer of dit telefoonnummer actueel is!);
 • e-mailadres van de patiënt;
 • zorgverzekeringsnummer;
 • BSN van de cliënt;
 • de (vermoedelijke) medische diagnose, waarbij wordt vermeld dat er een psychiatrische stoornis is die behandeld dient te worden in de GGZ (DSM-5 stoornis);
 • korte beschrijving van de klachten;
 • (zo mogelijk) een korte voorgeschiedenis;
 • medicatie die de patiënt momenteel gebruikt;
 • of de cliënt verwezen wordt naar de Basis GGZ of de Specialistische GGZ;
 • AGB-code en naam en adres van de verwijzend arts – voorzien van handtekening/stempel.

Opsturen verwijsbrief

Je kunt de verwijsbrief per e-mail of post sturen naar:

E-mail: huisartsen@novadic-kentron.nl
Postadres: Novadic-Kentron, Postbus 243, 5260 AE Vught

Patiënt verwijzen naar de digitale poli

Bij de digitale poli van Novadic-Kentron vindt de behandeling volledig online plaats. Via ZorgDomein kun je Basis GGZ-patiënten direct verwijzen naar de digitale poli. Vermeld “DIGITALE POLI” bij de verwijzing.

Voorwaarden:

 • De patiënt wil zelf graag 100% online behandeld worden.
 • De patiënt heeft afhankelijkheid van middelen of verslavend gedrag (zoals gokken of gamen) zonder ernstige, risicovolle en/of complexe bijkomende (lichamelijke) problemen.
 • De patiënt beschikt over en smartphone, tablet of computer en kan hier redelijk goed mee omgaan.
 • De patiënt spreekt Nederlands of Engels (geldt voor alle behandelingen).

Wanneer verwijzen naar de Specialistische GGZ van Novadic-Kentron? (Inclusiecriteria)

 • Verslaving is van invloed op het dagelijks functioneren (werk, sociaal-maatschappelijk, financiën, hobby’s, gezondheid en dergelijke).
 • De behandeling van de verslaving is het belangrijkst bij het aanpakken van de problemen.
 • De patiënt heeft eventueel ook bijkomende problemen (zoals trauma, licht verstandelijke beperking, autisme, psychische problemen, et cetera) maar kan wel cognitieve gedragstherapie volgen.
 • Patiënten met een (lichte) verstandelijke beperking kunnen bij NK worden behandeld, maar het is wel belangrijk dat er een Wmo-organisatie betrokken is, zodat het geleerde thuis toegepast kan worden. (Lees meer over verwijzen naar de afdeling LVB.)

Wanneer niet verwijzen naar de Specialistische GGZ van Novadic-Kentron? (Exclusiecriteria)

 • Patiënt spreekt geen Nederlands of Engels.
 • Er zijn ernstige neurocognitieve stoornissen die het volgen van cognitieve gedragstherapie onmogelijk maken, zoals een ernstige niet-aangeboren hersenaandoening, Korsakov in gevorderd stadium en dementie.
 • De psychiatrische problemen vragen meer aandacht dan de verslaving (in een duaal traject van GGZ en NK of als nazorg is behandeling wel mogelijk, neem contact met ons op voor de mogelijkheden).
 • Terugkerend heftig, vijandig of agressief gedrag (acting out).
 • Patiënt heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Is dit het geval, dan kan wel eerst een Wmo-traject worden ingezet.
 • IQ is lager dan 60.
 • Bij acute crisis van niet-ingeschreven cliënten: neem contact op met de GGZ.
 • Bij afhankelijkheid zonder ernstige, risicovolle en/of bijkomende sociaal-maatschappelijke problemen: dan verwijzen naar de Basis GGZ van NK.

Wat gebeurt er na de verwijzing?

 1. De afdeling Inschrijving neemt contact op met de cliënt als we de verwijzing hebben ontvangen.
 2. Als we vragen hebben over de verwijzing, nemen we contact op met de verwijzer.
 3. We nodigen de cliënt uit voor een intakegesprek. De cliënt krijgt een online vragenlijst over de problemen.
 4. Na het intakegesprek bespreken we de cliënt in het Multidisciplinair Overleg (MDO). Hieruit volgt advies over een passende behandeling.
 5. Het behandeladvies vormt de basis voor een behandelovereenkomst. De behandelaar en de cliënt ondertekenen de overeenkomst.
 6. De behandeling kan starten.
 7. We stemmen af met erkende verwijzers (zoals ggz-instellingen) over de behandeling en maken afspraken over het einde van de behandeling. Dit geldt ook voor verwijzers bij wie cliënten al in behandeling zijn.
 8. Huisartsen krijgen bevestiging van aanmelding en van de start van de behandeling. Aan het einde van de behandeling ontvang je een brief over het resultaat.

Lees meer over het traject na aanmelding.