Verwijzen naar de afdeling LVB (licht verstandelijke beperking)

Deze informatie is voor verwijzers (zoals de huisarts). Lees hier informatie voor cliënten.

De afdeling LVB behandelt mensen met een verslaving én een licht verstandelijke beperking (LVB). Op de afdeling LVB vergroten we de zelfredzaamheid van de cliënt. We gaan uit van wat de cliënt zelf wil en kan. Tijdens de behandeling nemen we de cliënt op de afdeling LVB op (maximaal vijf maanden).

Wanneer verwijzen naar de afdeling LVB?

 • De cliënt is 18 jaar of ouder.
 • De cliënt heeft problemen door een verslaving.
 • De verstandelijke beperking is met diagnostisch onderzoek vastgesteld. TIQ (totaal intelligentiequotiënt) ligt tussen 50 en 70.
 • De cliënt heeft een diagnostisch onderzoek gehad naar comorbide stoornissen en eventueel onderliggende syndromen en/of ziektebeelden.
 • Het natraject is duidelijk en de nodige aanmeldingen bij MEE en/of (L)VB-sector zijn gedaan.
 • Een detox is niet nodig of heeft al plaatsgevonden.

Wanneer niet verwijzen naar de afdeling LVB?

De afdeling LVB is niet geschikt als er sprake is van:

 • ernstig verstoorde agressieregulatie;
 • ernstig verstoorde realiteitstoetsing;
 • normale begaafdheid;
 • baat bij een ambulant traject en/of behandeling binnen reguliere verblijfsafdelingen.

Hoe ziet de behandeling op de afdeling LVB eruit?

 • individuele begeleiding en behandeling;
 • terugvalpreventie;
 • motivatie vergroten om te stoppen of minderen met alcohol, drugs, medicijnen, gokken of gamen;
 • therapieën in groepsverband (en mogelijk individueel);
 • veel herhaling en werken met pictogrammen;
 • buiten de therapieën vooral aandacht op activiteit en minder op praten/denken.
 • zo mogelijk (deel van de dag) dagbesteding;
 • praktische begeleiding om zelfredzaamheid te vergroten;
 • heldere structuur met veel aandacht voor persoonlijke hygiëne en zelfstandig(er) wonen;
 • aansluiting bij natraject van de cliënt, om de overgang soepel te laten verlopen.

Aanmelding voor opname vindt plaats volgens de standaard procedure binnen Novadic-Kentron.