Verwijzen naar de behandelgroep Structuur
Voor onder andere mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking)

Deze informatie is voor verwijzers (zoals de huisarts). Lees hier informatie voor cliënten.

De behandelgroep Structuur (onderdeel van de afdeling NK Vught Detox, diagnostiek en behandeling) is bedoeld voor cliënten met een LVB of andere psychische aandoening waardoor zij meer structuur en duidelijkheid nodig hebben. Op de afdeling LVB vergroten we de zelfredzaamheid van de cliënt. We gaan uit van wat de cliënt zelf wil en kan. Tijdens de behandeling nemen we de cliënt op de afdeling LVB op (maximaal vier maanden).

Wanneer verwijzen naar de behandelgroep Structuur?

  • De cliënt is 18 jaar of ouder.
  • Er is sprake van een verslavingsprobleem.
  • Er is sprake van beperkingen op het gebied van adaptieve vaardigheden (cognitief, sociaal, communicatie, praktisch, impulscontrole, probleem- en zelfinzicht).
  • De cliënt heeft (een vermoeden van) bijkomende aandoeningen en problemen.
  • Het natraject is duidelijk en de nodige aanmeldingen bij MEE en/of (L)VB-sector zijn gedaan. Woonruimte na de behandeling, begeleid of niet, moet geregeld zijn.

Wanneer niet verwijzen naar de behandelgroep Structuur?

De behandelgroep Structuur is niet geschikt als er sprake is van:

  • ernstig verstoorde agressieregulatie;
  • ernstig verstoorde realiteitstoetsing;
  • gebleken baat bij een ambulant traject en/of behandeling binnen reguliere verblijfssettingen.

Hoe ziet de behandeling op de behandelgroep Structuur eruit?

Tijdens de behandeling wordt de cliënt op de afdeling opgenomen. Tijdens de opname krijgt de cliënt een aantal behandelmodules, die worden aangepast aan de vaardigheden van de cliënt. De cliënt volgt een dagprogramma met vaste en optionele modules. De behandeling valt onder de basisverzekering.

De modules worden in groepsverband (en mogelijk ook individueel) gegeven. Groepen bestaan uit maximaal negen personen. De therapieën bevatten veel herhaling en er wordt met pictogrammen gewerkt. Het programma richt zich op terugvalpreventie, het vergroten van motivatie en stoppen met gebruiken.

Naast de behandeling van de verslaving is er veel aandacht voor praktische begeleiding. Er is een heldere structuur op de afdeling, met aandacht voor persoonlijke hygiëne en woonvaardigheden. We proberen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het natraject van de cliënt, om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Aanmelding voor opname vindt plaats volgens de standaard procedure binnen Novadic-Kentron.