Wat gebeurt er na aanmelding?

Ben je verwijzer of professional en wil je graag weten wat er gebeurt voor een cliënt bij ons in behandeling komt? Hieronder een samenvatting van dit proces. Voor onze cliënten is er een aanvullende beschrijving.

Verwijsbrief en eerste contact cliënt

De eerste stap van een cliënt is een bezoek aan de huisarts. De cliënt kan ook contact opnemen met Advies en Informatie als hij of zij eerst nog informatie of advies wil. Als de cliënt zich aan wil melden, vragen we om naar de huisarts te gaan voor een verwijzing. Als dat nodig is, kan een van onze ervaringsvrijwilligers helpen met het regelen van een verwijsbrief.

Nadat de huisarts een verwijsbrief naar Novadic-Kentron heeft gestuurd, nemen wij contact op met de cliënt. We mogen de behandeling pas starten als we een verwijsbrief hebben.

Controle verwijsbrief

Als de verwijsbrief binnen is, checken we of die voldoet aan de regels die de zorgverzekeraar heeft opgelegd. Als dat niet zo is, nemen we contact op met de huisarts voor een gecorrigeerde brief.

Controle persoonlijke gegevens cliënt

We controleren of de cliënt een BSN heeft, een zorgverzekeraar en een identiteitsbewijs. Als dat niet zo is, dan vragen we de cliënt die te regelen. Als dat nodig is, kan een van onze ervaringsvrijwilligers ook hierbij ondersteunen.

Telefonisch inschrijven cliënt

Als de verwijsbrief en de persoonlijke gegevens in orde zijn, schrijven we de cliënt in tijdens een telefoongesprek. We stellen ook alvast een aantal vragen, om de beginsituatie van de problemen in beeld te brengen. Ook bieden we de cliënt ondersteuning aan van een ervaringsvrijwilliger.

Inschatting Basis GGZ of Specialistische GGZ Novadic-Kentron

Verslavingszorg valt onder de GGZ. We maken een inschatting van de ernst van de problemen, in afstemming met de huisarts. In de meeste gevallen is Basis GGZ van Novadic-Kentron passend.

Alleen als de problemen zeer complex zijn (ernstige verslaving plus veel bijkomende problemen zoals psychiatrische problemen, een licht verstandelijke beperking of problemen op het gebied van arbeid, wonen, financiën), dan is behandeling door de specialistische GGZ van Novadic-Kentron nodig.

Intakegesprek

We nodigen de cliënt uit voor een intakegesprek met een behandelaar van de Basis GGZ of de Specialistische GGZ van Novadic-Kentron. We checken vooraf of de verzekering in orde is. De cliënt vult van tevoren thuis een online vragenlijst in om de problemen in kaart te brengen. Deze vragenlijst wordt in het intakegesprek besproken. Verder verzamelen we aanvullende informatie, geven we algemene uitleg over de behandeling en vragen we de cliënt welke wensen en doelen hij of zij heeft.

Eerste gesprek regiebehandelaar

Aansluitend op het intakegesprek vindt een gesprek plaats met de regiebehandelaar. Deze is eindverantwoordelijk voor de behandeling, maar is niet de persoon met wie de cliënt het meeste contact zal hebben, dat is namelijk de verantwoordelijk behandelaar. De regiebehandelaar en de cliënt bespreken samen wat nodig is.

Diagnose vaststellen en behandelplan maken

De regiebehandelaar stelt de indicatie (wat moet er gebeuren bij deze problemen) en schrijft het behandelplan: hierin staat welke behandeling het beste passend is.

Elke mogelijke behandeling is weergegeven in een zorgpad. Een zorgpad is een route die een cliënt aflegt binnen NK: dus welke zorg krijgt hij of zij, van wie, en hoeveel.

Omdat de zorgpaden een aantal standaard en een aantal optionele therapieën en trainingen bevatten, kunnen we het zorgpad goed op de cliënt afstemmen. In een zorgpad is ook online therapie opgenomen, en bij complexe problemen kan een tijdelijke opname nodig zijn.

Ondertekenen behandelplan

Tijdens een gesprek geeft de verantwoordelijk behandelaar uitleg over het behandelplan. Als dat nodig is, passen we het behandelplan aan en plannen we een derde afspraak. Als de cliënt akkoord is, ondertekent hij of zij het behandelplan.

Start behandeling

De behandeling kan starten: online, ambulant, klinisch of een combinatie daarvan.

De verantwoordelijk behandelaar is de vaste contactpersoon van de cliënt, maar ook andere behandelaars kunnen betrokken zijn. Tijdens de behandeling is er contact met de regiebehandelaar en nemen we vragenlijsten af om de vooruitgang te kunnen meten en de behandeling zo nodig bij te stellen.

Aan het eind van de behandeling bespreken we met de cliënt hoe het gegaan is en of nog een vervolg buiten Novadic-Kentron geregeld moet worden.