Woonvoorzieningen (hostels)

In een woonvoorziening voor langdurig verslaafde (ex-)daklozen wonen mensen 24 uur per dag, zeven dagen per week, tot ze kunnen uitstromen naar meer zelfstandige vormen van wonen. Er is altijd begeleiding en toezicht.

Wat gebeurt er in een woonvoorziening?

 • Je krijgt onderdak en een eigen kamer.
 • Je krijg lichamelijke zorg.
 • Je krijgt hulp bij het oplossen van problemen.
 • Je eet beter en zorgt beter voor jezelf.
 • Daardoor ga je ook voor minder overlast op straat zorgen.
 • We werken samen met jou aan meer zelfstandig kunnen wonen.

Buren zijn vaak bang als er een woonvoorziening komt. Maar de veiligheid rond de woonvoorziening wordt niet slechter. Soms wordt het zelfs beter. Er is ook niet meer overlast dan eerder.

Samen met buren, gemeente en politie vormen we beheergroepen. Deze kijken of alles goed blijft gaan.

We hebben de volgende woonvoorzieningen:

Woonvoorziening Eindhoven Boschdijk

 • Cliënten: maximaal 32
 • Samenwerking: Novadic-Kentron zorgt voor begeleiding en behandeling. Veel cliënten krijgen ook zorg van het FACT-team (intensieve zorg op locatie).
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders aanwezig, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.

Woonvoorziening Den Bosch Van Broeckhovenlaan

 • Cliënten: 30
 • Samenwerking: Novadic-Kentron en Reinier van Arkel groep
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.
 • Beheergroep: er is een beheergroep die kijkt of alles veilig is en er geen overlast is.
 • Vragen of opmerkingen: bel 073-689 90 01.

Woonvoorziening Den Bosch Zuiderparkweg

 • Cliënten: 30
 • Samenwerking: Reinier van Arkel groep en Novadic-Kentron
 • Begeleiding: er is een team van begeleiders, 24 uur per dag en zeven dagen in de week.
 • Beheergroep: er is een beheergroep die kijkt of alles veilig is en er geen overlast is.