Bemoeizorg

Bemoeizorg is mensen hulp bieden die daar niet op zitten te wachten. Dit noemen we “zorgwekkende zorgmijders”.

  • Vaak zijn ze (ernstig) verslaafd;
  • hebben ze psychische problemen;
  • leven ze in geïsoleerde en verloederde omstandigheden;
  • en hebben ze conflicten met verschillende instanties.

Er zijn verschillende bemoeizorgteams in Brabant. Hieraan doen ook andere instanties mee, zoals de ggz.

Wat doet bemoeizorg?

De medewerkers bemoeizorg gaan (zo nodig samen met de wijkagent) naar een adres toe. Ze bellen dus bijvoorbeeld thuis aan.

De bemoeizorgers praten een aantal keer met de persoon. Zo proberen ze iemand te motiveren om hulp aan te nemen. Er is niets verplicht en er hoeven voor bemoeizorg ook geen ingewikkelde formulieren te worden ingevuld. De bemoeizorger komt gewoon op bezoek.

Er is veel aandacht voor de problemen van het dagelijks leven. We proberen iemand eerst te helpen met wat hij of zij het belangrijkst vindt.

Iemand aanmelden voor bemoeizorg

Bemoeizorg krijgt vooral aanmeldingen van politie en wooncorporaties. Maar ook familieleden, buren en verwijzers zoals huisartsen kunnen ons wijzen op mensen met grote problemen. Op de websites van de verschillende bemoeizorgteams vind je meer informatie.