Opleidingen en stages

Novadic-Kentron heeft stageplaatsen voor verschillende opleidingen. De komende jaren werken we aan extra stageplaatsen voor verpleegkundigen en behandelaars. Wij bieden jou:

 • Goede, ervaren en deskundige begeleiding.
 • Professionele aanpak: jouw leervraag is leidend, samen maken we een BPV-plan.
 • Coachende stagebegeleiding: je leert op jouw manier.
 • Kennis en ervaring: de werkbegeleider heeft kennis van en ervaring in de verslavingszorg.

Solliciteren naar een stageplaats

Solliciteren naar een stageplaats doe je door je cv en een korte motivatie te sturen naar stage@novadic-kentron.nl. Informeer eerst via het stagebureau van je opleiding naar beschikbare stageplaatsen binnen Novadic-Kentron.

Wat verwachten wij van jou?

 • een lerende houding, openstaan voor kennis en ervaringen;
 • je wil in jezelf investeren;
 • bewuste keuze voor verslavingszorg;
 • betrokkenheid;
 • iemand die stevig in zijn schoenen staat;
 • iemand die wil reflecteren op eigen handelen;
 • iemand die gemaakte afspraken nakomt.

Stagevergoeding

Stagevergoeding wordt uitgekeerd volgens CAO-GGZ. Deze stagevergoeding is niet van toepassing op studenten die een onderzoeksstudie verrichten.

Mbo-stages

 • verpleegkunde niveau 4;
 • medewerker maatschappelijke zorg niveau 4;
 • SPW niveau 4;
 • sport en bewegen niveau 4;
 • activiteitenbegeleiding niveau 4;
 • administratief niveau 3-4;
 • opleiding financiële beroepen niveau 4 (breed).

In het mbo kunnen studenten kiezen voor een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) waarbij zij vier dagen per week werken en een dag naar school gaan, of voor een beroepsopleidende leerweg (BOL). BBL’ers sluiten een leer-werkovereenkomst af, terwijl BOL’ers een stageovereenkomst krijgen.

Hbo-stages

 • verpleegkunde;
 • MWD;
 • SPH;
 • toegepaste psychologie;
 • vaktherapie (muziektherapie, drama, beeldend en PMT);
 • secretarieel;
 • integrale veiligheid;
 • milieukunde;
 • bouwmanagement en vastgoed;
 • vastgoed en makelaardij;
 • personeel en arbeid.

In het hbo kunnen studenten kiezen tussen de praktische deeltijdvariant en de meer theoretisch voltijdvariant.

Afstudeerstages

 • Onderzoeksstage
 • Adviesstage

Voor afstudeerstages keren wij geen stagevergoeding uit. Wel kun je gebruik maken van deskundige begeleiding en eventueel kunnen wij in overleg data beschikbaar stellen.

Universitaire stages

We werken samen met verschillende universiteiten (Universiteit Utrecht, Universiteit van Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen) voor afstudeerstages van psychologen en artsen. Ook kunnen afstuderende psychologen en artsen bij NK klinische stages volgen, eventueel in samen met een onderzoeksopdracht.

Novadic-Kentron heeft vier erkende opleidingsplaatsen voor GZ-Psychologen en er zijn vier erkende opleidingsplaatsen op jaarbasis beschikbaar voor artsen die de opleiding tot Master in Addiction Medicine volgen (verslavingsarts). Ook bieden wij een aantal stageplaatsen aan co-assistenten.

Minor Verslavingskunde

Vanuit de minor Verslavingskunde aan de Fontys hogeschool (Den Bosch) kunnen studenten stage lopen en onderzoekopdrachten uitvoeren bij Novadic-Kentron.

Stages in de forensische hulpverlening en toezicht

Werken in de forensische zorg en de verslavingsreclassering is een vak apart. Hulpverleners werken daar namelijk vaak met cliënten die verplicht een behandeling krijgen. Bij het opleiden van studenten op dit gebied werkt Novadic-Kentron samen met TBS-kliniek De Rooyse Wissel in Venray.