Herstelondersteunende zorg

Bij NK is herstelondersteunende zorg een belangrijk onderdeel van onze hulp. Wat is herstelondersteunende zorg?

  • We kijken niet alleen naar jou verslaving en gebruik, maar naar je hele herstel (wonen, werken, zingeving).
  • Jouw eigen wensen en doelen staan centraal, want ‘herstel’ betekent voor iedereen iets anders.
  • Jij hebt zoveel mogelijk zelf de regie: de hulpverlener ondersteunt jou bij het bereiken van jouw doelen.
  • Ervaringsdeskundigheid is belangrijk: ervaringswerkers hebben veel kennis en kunnen een brug vormen tussen cliënt en hulpverlener. Ook kunnen ze extra steun bieden voor, tijdens en na de behandeling.