NK lanceert nieuw zelfhulpplatform voor een gezondere samenleving

Bij NK streven we ernaar om mensen al in een vroeg stadium te ondersteunen bij hun klachten, doelen en leefstijl. Daarom ontwikkelden we een zelfhulpplatform dat bedoeld is voor iedereen in Noord-Brabant (en daarbuiten) en dat laagdrempelige en toegankelijke zelfhulp biedt.

Het zelf­hulp­plat­form stelt iedereen in staat om ano­niem en kos­te­loos een ac­count aan te ma­ken. Vervolgens kan er een module worden gekozen die op eigen tijd en tempo doorlopen kan worden. Dit gebeurt zonder tussenkomst van een hulpverlener en is volledig anoniem en kosteloos.

Naast ver­sla­ving ge­re­la­teer­de mo­du­les zo­als “Stap voor stap min­der drin­ken” en “Stop­pen met ro­ken”, bie­dt het platform ook leef­stijl ge­re­la­teer­de mo­du­les aan, zo­als “Be­ter sla­pen”, “Min­der pie­ke­ren”, “Mind­ful­ness”, “Ge­zon­der eten” en “Ont­span­nen”. Op de zelfhulppagina vind je nog meer uitgebreide info hierover.

Iedereen mag en kan een account aanmaken voor de zelfhulpmodules, ongeacht of je wel of niet in contact staat met NK. Deze is dus ook zeer geschikt om te delen met eenieder voor wie jij denkt dat het relevant kan zijn.