LADIS kerncijfers verslavingszorg 2023 gepubliceerd

De kerncijfers over de ontwikkeling van verslavingszorg zijn op 4 juli 2024 gepubliceerd. Deze ‘LADIS’ rapportage gaat over 2023 en is gebaseerd op cijfers die de deelnemende instellingen van de gespecialiseerde verslavingszorg aanleverden. Het is daarmee één van de belangrijkste bronnen om de trends van verslavingsproblematiek te monitoren.

De cijfers in 2023 en de trends van de afgelopen jaren leveren het volgende beeld op:

Gehele verslavingszorg
• Het aantal behandelde personen in de verslavingszorg is in 2023 65.000. In 2022 werden er 61.000 personen gerapporteerd. Deze toename is deels toe te schrijven aan meer deelnemende instellingen. Echter bij de groep instellingen die de gehele periode rapporteerde is ook een toename te zien van 3% t.o.v. 2022.
• Alcohol is met een aandeel van 45% nog veruit de meeste behandelde verslaving, gevolgd door cannabis (15%) , opiaten en cocaïne (beide 12%) . Hierbij is alcohol bij ouderen het meest voorkomende middel (62% bij de 55+ groep) en cannabis bij jongeren (41% bij de groep jonger dan 25 jaar).

Opvallende trends
• Het totaal aantal personen in behandeling voor gokproblematiek neemt na een aantal jaren van daling in 2023 weer toe. Ook het aantal personen met gokproblematiek dat voor het eerst in de verslavingszorg wordt behandeld is toegenomen.
• Het aandeel ‘overige middelen’ neemt toe. Wat opvalt zijn vooral ketamine en 3-MMC.

Gokken
De gerapporteerde stijging van het aantal personen in behandeling voor gokproblematiek wordt niet alleen veroorzaakt door de uitbreiding van het aantal aanleverende instellingen. Ook in de groep instellingen die alle jaren cijfers heeft aangeleverd is deze ommekeer in de trend zichtbaar. Het aandeel personen dat in 2023 voor het eerst in behandeling komt met de primaire problematiek gokken is 46%. Dit is het hoogste aandeel van alle problematieken. Hoewel de plaats waar voornamelijk wordt gegokt slecht wordt geregistreerd is, bij de personen waar dit wel bekend is vooral een stijging te zien bij het online gokken.

Ketamine en 3-MMC
Er is een toename in de categorie overige middelen als primaire problematiek. Het aandeel verdubbelt van 2% in 2018 naar 4% in 2023. Hoewel het aandeel in de verslavingszorg dus beperkt is, en de registratie van specifieke middelen beter kan, valt vooral het aantal personen in 2023 in behandeling met primaire problematiek ketamine (ruim 400 personen) en 3-MMC (ruim 300 personen) op. Vanuit de hulpverlening wordt bevestigd dat met name jongeren vaker aankloppen voor behandeling van de verslaving aan deze middelen.

Bekijk hier het gehele rapport!