Stichting Novadic-Kentron gaat zelfstandig verder en verwelkomt nieuwe bestuurder Attje Kuiken

VUGHT, 31 mei 2024- Stichting Novadic-Kentron (NK) en Zorg van de Zaak netwerk beëindigen in goed overleg per 1 juli hun samenwerkingsovereenkomst. Vanaf dat moment gaat Stichting Novadic-Kentron zelfstandig verder. Deze stap brengt ook met zich mee dat de huidige bestuurder Walther Tibosch na 10 jaar afscheid neemt. Op 1 juli verwelkomen we een nieuwe bestuurder: Attje Kuiken, voormalig partijleider en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid (PvdA) in de Tweede Kamer.

Walther Tibosch, bestuurder van NK: “Er zijn verschillende redenen die tot deze beslissing hebben geleid. NK staat er zowel financieel als zorginhoudelijk weer goed voor. Beide organisaties voeren een andere strategie en ervaren onvoldoende synergie op inhoud en ondersteunende diensten. Daar Zorg van de Zaak zich richt op bedrijfsgezondheidzorg, krijgen wij als NK met de verzelfstandiging de ruimte voor verdere ontwikkeling als de gespecialiseerde instelling voor verslavingskunde in Brabant. Voor mij persoonlijk is het daarmee een goed moment om afscheid te nemen. De organisatie gaat een nieuwe fase in en ik heb er vertrouwen in dat het team er klaar voor is. Ik ben trots op de mensen van NK.”

Verzelfstandiging goed idee
“Alle betrokkenen in dit proces vonden het een goed idee dat NK zelfstandig verder gaat”, bevestigt prof. Hans Schenk, voorzitter van de Raad van Toezicht. “Uiteraard hebben we gedegen onderzoek gedaan voordat we tot dit besluit kwamen. NK staat er goed voor, in alle opzichten.” Hij benadrukt hierbij de positieve rol van de huidige bestuurder Walther Tibosch. “Hij smeedde een goed directieteam en zorgde voor een goede sfeer, die voelbaar is binnen de hele organisatie. Hij durfde mensen binnen te halen die soms anders denken, bewust geen ja-knikkers dus. Professionals die zelfstandig, onafhankelijk en bekwaam zijn. Wij zien dat bij NK ook mensen werken die empathie voelen voor cliënten en collega’s. Financieel gezien is er rust binnen de organisatie. Walther onderhoudt met het team eveneens goede relaties met stakeholders als gemeenten, verzekeraars en ministeries. Bij het zoeken naar een opvolger hebben wij er op gelet dat een bestuurder in de zorg vooral dienstbaar moet zijn. In plaats van zijn of haar eigen ego na te streven, moet hij of zij gevoel hebben voor cliënten en hun belangen, voor alle medewerkers, en in staat zijn goede relaties te onderhouden met andere belanghebbenden. Wij hebben het vertrouwen dat Attje Kuiken dat kan en zij de juiste ervaring én persoonlijke eigenschappen heeft om NK verder te brengen.”

Organisatie die er toe doet
Attje zelf is enthousiast en kijkt uit naar haar start op 1 juli. “Mensen krachtiger maken is mijn hele werkzame leven een sterke persoonlijke drijfveer. Juist dat spreekt mij in het werk van stichting Novadic-Kentron aan. Hoe mooi is het om betekenisvol te zijn in het leven van mensen, hun familie en omgeving. Daar kwam mijn wens uit voort om eindverantwoordelijke te worden bij een uitvoeringsorganisatie op het snijvlak van zorg, veiligheid en jeugdzorg. Met een vleugje politiek in de samenwerking met bijvoorbeeld gemeenten, verzekeraars en ministeries. Een Brabantse organisatie die er toe doet. Deze functie en mooie organisatie heeft daarmee alles wat ik interessant vind. Ik start bij een organisatie waar ik mij thuis voel. Het is voor mij eervol om Walther op te volgen. Hij heeft met NK heel wat opgebouwd. Fijn dat er tijd is voor een zorgvuldige overdracht.”

Over Attje Kuiken
Attje Kuiken (1977) zat vanaf 2006 in de Tweede Kamer voor de PvdA en was in 2022 en 2023 partijleider en fractievoorzitter. Ook was ze onder meer woordvoerder Zorg (cure en care) en Corona, GGZ en jeugdzorg. Net als voor de beleidsterreinen Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties, Politie, Forensische zorg en Jeugdcriminaliteit en Migratie. Ze studeerde bestuurskunde en overheidsmanagement in Leeuwarden, en beleids- en organisatiewetenschappen in Tilburg. Ze ging de politiek in om levens van mensen te veranderen en te zorgen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. Die motivatie neemt ze uiteraard graag mee naar NK.

Over NK
NK is in Brabant de gespecialiseerde organisatie als het gaat om verslavingskunde. Novadic en Kentron zijn 20 jaar geleden gefuseerd en de organisatie met al zijn voorgangers bestaat in 2025 maar liefst 75 jaar. Mijlpalen die we als NK komend jaar zeker zullen vieren.