Drugsgebruik is niet normaal. Om hulp vragen wél!

De Tilburgse horeca maakt zich zorgen over het toenemend drugsgebruik in het uitgaansleven. Samen met Koninklijke Horeca Nederland, het Platform Veilig Ondernemen Brabant Zeeland, de gemeente en NK, als vertegenwoordigers van de verslavingszorg, lanceren we de campagne, ‘Drugsgebruik is niet normaal. Om hulp vragen wél!’. De campagne informeert over de gezondheidsrisico’s, verslavingsgevaren en de toename van overlastgevend gedrag door gebruikers. Via deze campagne willen we de trend van het normaliseren doorbreken.

Het Brabants Dagblad heeft over deze campagne een artikel geschreven in de krant van vrijdag 26-04-2024:

Horeca zet je op zwarte lijst na wangedrag drank of drugs

Samenwerking in Tilburg
De Tilburgse horeca gaat mensen die zich onder invloed van alcohol of drugs misdragen én drugsdealers voortaan collectief de toegang weigeren tot alle kroegen en restaurants in de stad. De actie van horeca, gemeente en verslavingszorg moet het toenemend drugsgebruik in het uitgaansleven een halt toe roepen.


René van der Lee

Tilburg
Tilburgse horecaondernemers maken zich al sinds het einde van de coronacrisis zorgen over het toenemend drugsgebruik in cafés en bars. ,,Het is nog steeds gezellig, maar er zijn de laatste jaren toch al heel wat alarmbellen afgegaan. De portiers moeten een stuk harder werken”, zegt Geoffrey Ibes, bestuurslid van de Tilburgse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland.

Op initiatief van de horecaondernemers begint op Koningsdag de campagne Drugs is niet normaal, om hulp vragen wel. In de stad komen posters te hangen met een QR-code die toegang geeft tot een filmpje waarin gewezen wordt op de negatieve gevolgen van het drugsgebruik in de Tilburgse horeca. Zoals een agressievere sfeer en drukte op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis.

Zwarte lijst voor horeca
Bovendien voert Tilburg eind mei, als eerste grote Brabantse stad, de Collectieve Horeca Ontzegging in. Stappers die zich – al dan niet onder invloed van alcohol of drugs- misdragen, komen op een zwarte lijst en krijgen een verbod voor alle deelnemende uitgaansgelegenheden in de binnenstad. Afhankelijk van de aard van de misdraging kan dat verbod drie, zes, twaalf of vierentwintig maanden duren. De maatregel kan ook worden opgelegd voor wapenbezit, vernieling, aanranding of het betalen met vals geld.

Het horecaverbod is een privaatrechtelijk instrument dat de horeca direct kan inzetten, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Als iemand ondanks een ontzegging toch een café binnenloopt, kan de politie hem aanhouden wegens huisvredebreuk. Horeca-ondernemers kunnen ook zelf aangifte doen tegen bezoekers die ze op de zwarte lijst zetten. Novadic-Kentron, de Brabantse instelling voor verslavingszorg, en het Platform Veilig Ondernemen Brabant-Zeeland gaan het horecapersoneel trainen in het signaleren van drugsgebruik en het omgaan met verward gedrag.

Privacyregels
Tot 2018 werkten veel steden -ook Tilburg- al met een zwarte lijst voor horecabezoekers, maar strengere privacyregels, vastgelegd in de AVG, maakten daar een einde aan. Inmiddels zijn er nieuwe protocollen gemaakt en moet de Autoriteit Persoonsgegevens een vergunning afgeven. In het Amsterdamse uitgaansleven is sinds vorig jaar al zo’n horecaverbod-nieuwe-stijl van kracht. Ook Den Bosch, Eindhoven, Breda, Oss en Helmond werken aan de herinvoering van de Collectieve Horeca Ontzegging, maar zijn nog niet zover dat ze al kunnen beginnen.