Privacy en bejegening: betrokkenheid van familie en vrienden

Familie of vrienden kunnen helpen bij het herstel, maar ook (onbedoeld) de problemen in stand houden of erger maken. De hulpverlener kan hier advies over geven.

Maar dit gebeurt alleen als de cliënt toestemming geeft. Als de cliënt geen toestemming geeft, geven we alleen niet-persoonsgebonden informatie aan familie of vrienden: dit is algemene informatie over Novadic-Kentron.

Ook familie en vrienden hebben rechten: alleen met hun toestemming krijgen ze informatie of worden ze bij de behandeling betrokkenen. Een hulpverlener kan ook adviseren om familie en vrienden niet te betrekken, als daar goede redenen voor zijn.

Omgang met familie of vrienden

We gaan serieus en met respect om met familie of vrienden. Daarnaast hebben we de volgende richtlijnen:

  • We brengen familie of vrienden op de hoogte van een opname, als de cliënt dat goed vindt. Bij voorkeur doet de cliënt dit zelf.
  • Als er geen contact meer is tussen de cliënt en zijn of haar omgeving, bespreken we met de cliënt waarom dat zo is. Als de cliënt wel contact wil, ondersteunen we daarbij.
  • We willen graag weten wie in de familie (of vrienden) de contactpersoon is.
  • Als een hulpverlener vertrouwelijke informatie van familie of vrienden krijgt, geeft hij of zij deze informatie alleen met hun toestemming aan de cliënt.
  • Als de behandeling gevolgen heeft voor familie of vrienden, bespreekt de hulpverlener die gevolgen met hen en betrekt hen bij het maken van afspraken. Dit kan alleen als de cliënt dat goed vindt.

Steun aan familie of vrienden

Soms hebben familie of vrienden zelf steun nodig.

  • Als familie of vrienden een rol spelen bij de zorg, bieden we hen steun, nazorg na incidenten en advies voor het omgaan met de cliënt.
  • We overleggen over weekendverlof, onderbreking van de behandeling (time-out), ontslag en nazorg.
  • We wijzen familie of vrienden op familie-organisaties en zelfhulporganisaties.

Informatie over de cliënt en Novadic-Kentron

De basisregel is: de cliënt geeft zelf informatie aan familie en vrienden. Als een cliënt dit niet zelf kán doen, maar wel wil, kan de hulpverlener dit overnemen.

Als een cliënt geen toestemming geeft voor het geven van informatie aan familie of vrienden, geven we alleen algemene (niet-persoonsgebonden) informatie. Bijvoorbeeld over de hulpverlening van NK, klachten, rechten en plichten, enzovoorts.

Als de cliënt wel toestemming geef, geven we informatie over bijvoorbeeld de therapie, behandelduur, verloftijden, nazorg, voorkomen van terugval, enzovoorts.