Walther Tibosch: “Zorgverleners laat ons weten wat je nodig hebt, zodat jij het verschil kunt maken!”

Ook al lijkt “corona” voor de meeste mensen voorbij, de pandemie van de afgelopen jaren heeft nog steeds grote invloed op mensen en systemen. Tienduizenden Nederlanders zijn sinds covid-19 kort of langdurig uitgevallen. De mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen is sterk achteruit gegaan en het ziekteverzuim is nog steeds hoger dan normaal – en het hoogst binnen de sector zorg en welzijn. Sommige zorgmedewerkers  stappen zelfs helemaal uit de sector. Dit heeft grote invloed op de beschikbaarheid van de zorg, die ook voor corona al flink onder druk stond. Zo zijn er meer mensen die ondersteuning en zorg vragen en minder mensen om alle hulpvragen te beantwoorden. Het toegankelijk, betaalbaar maar vooral passend maken en houden van zorg en ondersteuning is dé grote uitdaging. En die uitdaging is alleen maar groter geworden.

Hoe kunnen we beter omgaan met die schaarste? Net als vóór corona geloof ik erin dat vooral de zorgverleners zelf, in samenwerking binnen teams en ketens, de beste oplossing voor veel knelpunten hebben. Sowieso weten zorgverleners (samen met hun cliënten) zelf het beste wat mensen nodig hebben om zo snel en goed mogelijk te herstellen en hun leven op de gewenste manier weer op te kunnen pakken. Daarnaast is er onder zorgverleners (zowel professionals als ervaringsdeskundigen) en naasten ook heel veel creativiteit om de schaarse middelen, kennis en kunde optimaal in te zetten.

Maar knellend beleid en knellende, op wantrouwen gebaseerde systemen en regelgeving  staan prachtige en krachtige oplossingen voor uitstekende betaalbare en passende zorg in de weg. Zorgverleners willen de beste zorg kunnen bieden, mensen ondersteunen en helpen als dat kort of lang nodig is. Niet ondergaan in papierwerk en oeverloze administratieve werkzaamheden die hen daadkracht en regie ontnemen. Ze willen verantwoordelijkheid nemen en het verschil maken.

De voornaamste opdracht voor ons als managers, directeuren en bestuurders is dan ook om de context en werkomgeving minder complex te maken. Om onze medewerkers de tijd, ruimte en faciliteiten te bieden waarin zij zorgvragen optimaal kunnen oppakken, op een manier waarvan zij weten dat die werkt. En waarin ze niet alleen goede zorg kunnen bieden, maar ook hun prachtige, praktische, innovatieve, creatieve ideeën kunnen ontwikkelen om de zorg nog beter en efficiënter te maken. Zonder dat ze tegen allerlei schotten en muren op lopen, en zonder dat hun zo waardevolle tijd, energie en passie verloren gaan door onnodige administratie, beleid, regels en verantwoordingsdruk.

Zorgverleners, laat ons weten wat je nodig hebt en voel je uitgenodigd om het verschil te maken!

Walther Tibosch
Bestuurder Novadic-Kentron