Cijfers 2020

In dit artikel vindt u de belangrijkste cijfers van 2020: u vindt hier cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. U vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder vindt u een terugkoppeling over de Cliënttevredenheid in 2020. Ten slotte vindt u in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in 2020.

Alle cliënten

In 2020 waren 7.672 cliënten in behandeling, versus 7.632 in 2019. Van hen zijn 1.012 cliënten klinisch opgenomen. Dit zijn alle opnames, ook andere financieringsstromen dan DBC en DBBC, maar exclusief woonvoorzieningen (hostels).

Primaire problematiek Aantal
Alcohol 2.533
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 1.164
Opiaten 918
Cannabis 972
GHB 152
Gokken 231
Medicijnen (o.a. benzodiazepines) 220
Internet (gamen, chatten, erotiek) 44
Ketamine 70
Xtc 6
Overig1 70
Onbekend2 1.292

1 Bijvoorbeeld: lachgas, nicotine, hallucinogenen

2 Bijvoorbeeld omdat cliënten zich nog in de intake/diagnostiekfase bevinden, omdat ze alleen nog urinecontroles krijgen of omdat het cliënten zijn van de dag- en nachtopvang, een woonvoorziening of cliënten die behandeling krijgen via huisartsenpraktijken (onderaannemerschap)

Geslacht Aantal
man 5.750
vrouw 1.922

 

Leeftijd Aantal
< 18 86
18-23 717
24-50 4.890
50+ 1.979

 Jeugd en jongeren (12-24 jaar)

In 2020 zijn in totaal 803 jongeren behandeld (van wie 129 klinisch), versus 787 in 2019.

Primaire problematiek Aantal
Cannabis 315
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 126
Alcohol 75
Gamen 19
Gokken 36
GHB 10
Xtc 4
Opiaten 6
Overig 64
Onbekend 148

 

Leeftijd aantal
13 2
14 4
15 13
16 29
17 38
18 64
19 101
20 130
21 148
22 124
23 150

 

Geslacht Aantal
Man 616
Vrouw 187

Cliënttevredenheid 

  N Gem
Totaal NK (gemeten met CQI) 498 8,4
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 432 8,4
Gemeentelijk domein: Jeugd en MHU 116 8,2
Forensisch 42 8,3

Cliënttevredenheid wordt gemeten met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die aan het einde van de behandeling anoniem wordt ingevuld door de cliënt. N is het aantal respondenten, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team.

Conclusies

  • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (8,4 gemiddeld). We zien dat een groot gedeelte van de cliënten Novadic-Kentron hoog beoordeelt. 80% van onze cliënten geeft Novadic-Kentron een 8 of hoger. 46% zelfs een 9 of hoger. Slechts 3% geeft een 5 of lager.
  • Vooral op het gebied van Bejegening (serieus nemen en begrijpelijk uitleggen) scoort NK hoog (gemiddeld 4,7 op een schaal van 1 tot 5).
  • De cliënttevredenheid is in 2020 iets gedaald ten opzichte van 2019 (van een 8,6 naar een 8,4). Deze daling komt vooral doordat de beoordeling binnen de zorgverzekeringswet iets achteruit is gegaan (van 8,6 naar 8,4). Uiteraard was 2020 een uitzonderlijk jaar, dit heeft mogelijk een rol gespeeld. We houden uiteraard goed in de gaten hoe dit zich ontwikkelt. Bij de andere twee domeinen is het cijfer nagenoeg gelijk gebleven. NK streeft er altijd naar om de cliënttevredenheid nog verder te verbeteren.

De woonvoorzieningen, Preventie, Herstel en Wmo ambulante begeleiding hebben eigen vragenlijsten uitgezet onder cliënten. De eigen vragenlijsten zijn gebaseerd op de vragen van de CQI en afgestemd op de doelgroepen van deze voorzieningen.

In de woonvoorzieningen heeft 80% van de bewoners de vragenlijst ingevuld en geeft 75% als totale beoordeling een 7 of hoger. En meer dan 25% zelfs een 8 of hoger. Een hele mooie score voor woonvoorzieningen, waar veel cliënten in coronatijd het niet makkelijk hebben. De rapportages van Preventie, Herstel en Wmo ambulante begeleiding volgen in de eerste helft van 2021.

Aantal medewerkers

Aantal fte per 1 januari 2020: 744
Aantal medewerkers per 1 januari 2020: 872

Aantal fte per 31 december 2020: 737
Aantal medewerkers per 31 december 2020: 862