Convenant voor OGGZ partners

Het Openbare Geestelijke Gezondheidszorg Team (OGGZ-team) in de regio West-Brabant West heeft vandaag een belangrijke mijlpaal bereikt in de ondersteuning van sociaal kwetsbare burgers met psychische problemen, verslavingen en meervoudige uitdagingen op diverse levensgebieden. Het convenant voorziet in samenwerkingsafspraken en verantwoordelijkheid van deelnemende kernpartners en ook de rechts- en privacybescherming van de cliënten. Het convenant OGGZ wordt aangegaan met de kernpartners GGZ WNB, Novadic-Kentron, WijZijn Traverse Groep, Stichting Pameijer-Mozaïk en GGD West-Brabant.

In 2015 werd het OGGZ-team gelanceerd als een transformatie van de Maatschappelijk Steunsystemen (MaSS) in de regio. Het OGGZ-team is gepositioneerd in en gekoppeld aan het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) de Markiezaten. Het verzorgingsgebied omvat de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom, Halderberge, Rucphen, Woensdrecht en Steenbergen. Het OGGZ-team is een netwerk van (zorg)aanbieders die op allerlei levensgebieden van sociaal kwetsbare mensen een belangrijke rol spelen om de leefsituatie te verbeteren. Binnen het OGGZ-team werken hulpverleners vanuit de zorg- en welzijnsorganisaties GGZ WNB, Novadic-Kentron, WijZijn Traverse Groep, Stichting Pameijer-Mozaïk en GGD West-Brabant samen met de politie.

In de jaren daarna groeide het aantal aanmeldingen voor het OGGZ aanzienlijk, waardoor de teams te maken kregen met overvolle caseloads en toenemende werkdruk. Dit leidde tot zorgen over de kwaliteit en toegankelijkheid van de bemoeizorg. Om deze uitdagingen aan te gaan en de samenwerking tussen de betrokken partners te formaliseren is uiteindelijk besloten om een convenant op te stellen waarin de gezamenlijke verantwoordelijkheid, visie en afspraken van de netwerkpartners geregeld en verder geconcretiseerd werden.

Sandra van Amelsfoort, directeur Gemeentelijk Domein en Jeugd: “Het OGGZ-team bundelt zijn krachten om het vertrouwen van zorgmijdende burgers te winnen en te behouden, vooral als er wel zorg nodig is. Zodra de tijd rijp is, begeleiden we ze naar geschikte zorg, inclusief begeleiding en/of behandeling. Dit convenant benadrukt het belang hiervan en onderstreept de noodzaak van samenwerking. Op basis hiervan zetten we verdere stappen naar netwerkzorg in de regio. Het is in de regio, in de buurt, waar we het verschil kunnen maken voor de burgers, en dit doen we samen met professionals, naasten en andere betrokkenen. We zijn enorm trots op de ondertekening van het OGGZ convenant en op de samenwerking!”

Bemoeizorg, een assertieve en outreachende benadering, is de kernactiviteit van het OGGZ-team. Ze zetten zich in om zorgwekkende zorgmijders te bereiken en naar passende zorg te leiden. Het team is opgedeeld in twee subteams, Bergen op Zoom en Roosendaal, om de hulpverlening in de verschillende regio’s te optimaliseren. Het team kijkt uit naar een verdere versterking van hun inzet en de verbetering van de zorg voor sociaal kwetsbare burgers in de regio West-Brabant West op basis van het convenant.