Behandeling bij je thuis (FACT)

Het FACT-team kan jou helpen als jij:

  • al lange tijd een verslaving en/of psychische klachten hebt en
  • ook veel andere problemen hebt, bijvoorbeeld met het op orde houden van je huis, met werk, met familie, vrienden of de buren.

Er zijn FACT-teams in veel plaatsen in Brabant. In FACT-team zitten hulpverleners van Novadic-Kentron en vaak medewerkers van de GGZ.

Wat doet het FACT-team?

Eén hulpverlener van het FACT-team is jouw vaste aanspreekpunt. Maar ook andere hulpverleners kunnen je helpen met je problemen. Samen werk je aan jouw doelen. Problemen waarbij wij je kunnen helpen zijn:

  • behandeling en begeleiding;
  • dagbesteding en werk;
  • wonen en het familieleven;
  • meedoen in de maatschappij;
  • sociale en intieme relaties;
  • andere doelen of wensen van jouzelf.

We gaan uit van jouw sterke kanten. Het doel is dat je je leven weer onder controle krijgt. We betrekken ook andere mensen in jouw omgeving. Alles is gericht op jouw herstel.

Aanmelden voor het FACT-team?

Je behandelaar of je huisarts kan je verwijzen voor behandeling door een FACT-team.