Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Sommige mensen met een verslaving of middelengebruik komen in de problemen met justitie. De forensische verslavingszorg van Novadic-Kentron helpt hen om weer terug te keren in de maatschappij. Om in contact te komen met de forensische verslavingszorg werken we samen met de reclassering.

Forensische verslavingszorg

Forensische verslavingszorg werkt samen met jou aan:

 • een leven zonder criminaliteit;
 • geen problemen door verslaving of gebruik;
 • stabieler worden: minder pieken en dalen;
 • motivatie: wat levert een beter leven jou op? waar doe je het voor?

Je reclasseringswerker meldt jou aan voor forensische verslavingszorg. Je behandeling kan starten na een periode in de PI of een andere opname. Het kan ambulant zijn (op afspraak) of klinisch (een opname).

Forensisch ambulante zorg

Bij ambulante zorg kom je naar NK toe of krijg je huisbezoeken. Jouw vonnis en de voorwaarden bepalen je behandeling. We betrekken ook jouw omgeving bij de behandeling. Zo is de kans op herstel groter.

Forensische verslavingsafdeling

De Forensische verslavingsafdeling is onze kliniek (beveiligingsniveau 2 laag). Je kunt kort of lang opgenomen worden. Bij een korte opname (zeven weken) werken we aan:

 • detoxificatie (lichamelijk ontwennen);
 • stabiel worden;
 • onderzoek (diagnose stellen).

Maar het kan ook een lange behandeling zijn, tot twaalf maanden. Dan kijken we uitgebreid naar:

 • wonen;
 • werken;
 • geldzaken;
 • sociaal netwerk;
 • je verslaving en je criminele gedrag.

Langzaam werken we aan meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Zo kun je weer meedoen in de maatschappij.

Verslavingsreclassering

De reclasseringswerker bij de Verslavingsreclassering van Novadic-Kentron begeleidt mensen die door een verslaving en/of psychische problemen in aanraking zijn gekomen met justitie. We controleren en begeleiden vanuit het strafrechtelijk kader met zorg en zijn gericht op jouw herstel. Samen kijken we, soms met de inzet van onze ervaringsvrijwilligers, wat nodig is om niet meer met justitie in aanraking te komen. Bekijk onze moodmovie om een beeld te krijgen van onze doelgroep, ons werk en de passie die we hebben voor onze cliënten.

Diagnose en advies
De Verslavingsreclassering geeft advies aan rechtbanken, het gevangeniswezen en het Openbaar Ministerie. Door dit advies kan de rechter bij de behandeling van je strafzaak rekening houden met je persoonlijke situatie. De reclasseringswerker die dit advies schrijft beantwoordt een tweetal vragen:

 • Wat is de kans dat een verdacht opnieuw in criminaliteit vervalt?
 • Wat is er voor nodig om recidive te voorkomen?

Toezicht en begeleiding (Controle)
Als er in opdracht van het Openbaar Ministerie, rechters of het gevangeniswezen een toezicht is opgelegd dan dien je je te houden aan voorwaarden en afspraken. De reclasseringswerker van de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron controleert dit.  Dit doen we op verschillende manieren zoals: gesprekken met jou, urinecontroles, elektronische monitoring of een alcoholband. We praten over je middelengebruik en motiveren je tot gedragsverandering om herhaling van crimineel gedrag te voorkomen.

We helpen jou om weer goed terug te keren in de maatschappij. Dit doen we samen. Zo helpt de inzet van onze ervaringsvrijwilligers ons om samen met jou moeilijke onderwerpen bespreekbaar te maken en samen het juiste plan van aanpak te maken. Daarnaast werken we samen met forensische zorgorganisaties, justitiële ketenpartners en andere instanties.

Gedragstraining (interventie)
Een rechter kan je verplichten om een gedragstraining te volgen. Soms komt het voor dat je toezichthouder vindt dat een gedragstraining nodig is. Deze meldt je dan rechtstreeks aan voor een training. De verslavingsreclassering biedt er twee aan:

 • De leefstijltraining. Deze is gericht op verandering van problematisch middelengebruik of gokgedrag. Hier leer je risicosituaties herkennen en te vermijden.
 • De Alcohol en geweld training. Deze is gericht op het voorkomen van delictgedrag bij alcoholgerelateerde geweldsdelicten.

Werkstraffen
Om iets terug te doen voor de samenleving kan het zijn dat de rechter of het Openbaar Ministerie je verplicht een werkstraf uit te voeren. Bij de verslavingsreclassering van Novadic-Kentron begeleiden we je na een intake naar een geschikt werkstrafproject (met zorg). Tijdens de uitvoering houden we contact met jou en het werkstrafproject en controleren we of jij je aan de afspraken houdt. Na afronding van het aantal uren wat jou is opgelegd geven wij dit door aan het Openbaar Ministerie of de Officier van Justitie

Samen werken aan een goede behandeling

Om jou een echte Nieuwe Kans te geven, werken we samen met veel deskundigen: verslavingsartsen, GZ-psychologen, psychiaters, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en medewerkers Verslavingsreclassering.