Forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering

Sommige mensen met een verslaving komen in de problemen met justitie.

 • Bij de Forensische verslavingszorg behandelen we deze mensen. Met een goede behandeling val je niet zo snel terug in je oude gedrag. De behandeling is verplicht: de rechter beslist dit.
 • Naast zorg is er ook altijd toezicht. Dat kan bij de Verslavingsreclassering.

Forensische verslavingszorg

Forensische verslavingszorg werkt samen met jou aan:

 • een leven zonder criminaliteit;
 • geen problemen door verslaving of gebruik;
 • stabieler worden: minder pieken en dalen;
 • motivatie: wat levert een beter leven jou op? waar doe je het voor?

Je reclasseringswerker meldt jou aan voor forensische verslavingszorg. Je behandeling kan starten na een periode in de PI of een andere opname. Het kan ambulant zijn (op afspraak) of klinisch (een opname).

Forensisch ambulante zorg

Bij ambulante zorg kom je naar NK toe of krijg je huisbezoeken. Jouw vonnis en de voorwaarden bepalen je behandeling. We betrekken ook jouw omgeving bij de behandeling. Zo is de kans op herstel groter.

Forensische verslavingsafdeling

De Forensische verslavingsafdeling is onze kliniek (beveiligingsniveau 2 laag). Je kunt kort of lang opgenomen worden. Bij een korte opname (zeven weken) werken we aan:

 • detoxificatie (lichamelijk ontwennen);
 • stabiel worden;
 • onderzoek (diagnose stellen).

Maar het kan ook een lange behandeling zijn, tot twaalf maanden. Dan kijken we uitgebreid naar:

 • wonen;
 • werken;
 • geldzaken;
 • sociaal netwerk;
 • je verslaving en je criminele gedrag.

Langzaam werken we aan meer vrijheden en verantwoordelijkheden. Zo kun je weer meedoen in de maatschappij.

Verslavingsreclassering

Verslavingsreclassering helpt je om niet opnieuw in de fout te gaan.

 • Je krijgt toezicht van ons. We kijken of je je aan de afspraken en regels houdt.
 • We helpen jou om weer goed terug te keren in de maatschappij.
 • Ook hebben we veel aandacht voor middelengebruik.

De Verslavingsreclassering geeft ook advies aan rechtbanken, gevangenissen en Openbaar Ministerie. Je kunt de Verslavingsreclassering dus aan het begin van jouw traject zien (om advies over jou te kunnen geven) en ook na de uitspraak van de rechter.

Samen werken aan een goede behandeling

Om jou een echte Nieuwe Kans te geven, werken we samen met veel deskundigen: verslavingsartsen, GZ-psychologen, psychiaters, vaktherapeuten, maatschappelijk werkers en medewerkers Verslavingsreclassering.