Novadic-Kentron voor evidence based drugsbeleid, maar niet voor legalisering

Deze week heeft D’66  een manifest (klik hier voor het volledige statement met lijst van ondertekenaars) / naar buiten gebracht waarin opgeroepen wordt het Nederlandse drugsbeleid kritisch onder de loep te gaan nemen. Aanleiding is het breed gedragen besef dat het huidige beleid niet ideaal is en dat het de hoogste tijd is om dat beleid tegen het licht te houden, met regulering als mogelijke oplossing. Ook onze organisatie, als lid van Verslavingskunde Nederland, heeft via de Raad van Bestuur (Walther Tibosch en Sigrid Wijnbergh) dit manifest ondertekend. (klik hier voor het VKN-statement). Een van de mogelijke suggesties die gedaan worden om de huidige drugsproblemen aan te pakken is regulering van de drugsmarkt. Het manifest is ondertekend door een groot aantal prominenten uit politiek, media en de gezondheidszorg, waaronder dus NK.

Maar spreekt onze organisatie zich daarmee uit voor legalisering? Het antwoord is nee. Het onderzoeken van regulering vinden wij wel de moeite waarde, maar regulering en legalisering zijn twee verschillende vormen van beleid. In het manifest wordt nadrukkelijk geen uitspraak gedaan voor of tegen het gebruik van drugs. Het manifest is een oproep om, met 100 jaar geschiedenis aan drugsbeleid als achtergrond en informatiebron, te gaan onderzoeken of er vanuit een ander perspectief wellicht (meer) bereikt kan worden in het bestrijden van de negatieve gevolgen van drugs en drugsgebruik.  Novadic-Kentron focust zich hierbij primair op de volksgezondheid.

Novadic-Kentron onderschrijft dat repressie en criminaliseren niet de oplossing is. Tegelijkertijd is legalisering dat zeer waarschijnlijk ook niet voor alle middelen. We moeten een weg zien te vinden tussen repressie en een vrije drugsmarkt. Daarbij is het belangrijk dat iedere middel apart wordt bekeken; niet alle middelen zijn even verslavend of hebben een even groot effect op de maatschappij. Regulering zou hierin een optie kunnen zijn. Een voorbeeld van regulering is de drugs testservice in Nederland, waarmee de Nederlandse drugsmarkt gemonitord kan worden, en gevaren voor de volksgezondheid al in een vroeg stadium gesignaleerd kunnen worden.

Welke keuze uiteindelijk wordt gemaakt, goede voorlichting en toegankelijke en efficiënte hulpverlening blijven wat ons betreft nodig, binnen welk beleid dan ook.

De NOS interviewde deze week Harmen Beurmanjer over het manifest.

Harmen Beurmanjer, senior onderzoeker NK

Danielle van Pareren, teamleider preventie NK

Noot: krijg je vragen over het manifest of het NK-standpunt, dan kun je contact opnemen met communicatie (communicatie@novadic-kentron.nl of 06-10804215).