Onderzoek behandeling autisme en verslaving: groepsbehandeling NK werkt!

Mensen met ASS lopen meer risico op het ontwikkelen van verslavingsproblemen, maar reguliere behandelingen lijken ook minder goed aan te slaan. Er is dan ook behoefte aan een passende behandeling voor deze doelgroep. De afgelopen jaren is bij Novadic-Kentron hard gewerkt aan een  groepsbehandeling die deze doelgroep goed ondersteunt op hun weg naar herstel. Sinds de start van deze groepsbehandelingen hebben Marc Bosma, Johan van Zanten, Sharon Walhout, Laura Defuentes-Merillas en Christina Sonneborn een wetenschappelijk onderzoek opgestart, om deze behandeling te evalueren en meer zicht te krijgen op de effecten van deze behandeling.

Dit heeft geresulteerd in de publicatie van een artikel in het tijdschrift Substance Abuse: Research and Treatment. De groepsbehandelingen blijken positieve effecten te hebben: na de behandeling nemen onder andere het alcoholgebruik en de zucht naar verslavende middelen af, passen cliënten minder passieve copingsvaardigheden toe en rapporteren ze lagere niveaus van depressie, angst en stress. Ook wordt een positieve verandering gemeten in hun visie op herstel: ze ervaren meer ‘grip’. Deze resultaten laten zien dat een groepsbehandeling zeker geschikt kan zijn voor deze doelgroep. Dat biedt mooie mogelijkheden voor de toekomst, zowel binnen als buiten Novadic-Kentron!

De komende jaren willen we vervolgonderzoek uitvoeren, zodat we onze behandeling en bejegening van mensen met autisme en verslaving nog verder kunnen verbeteren. Dit vervolgonderzoek moet onder meer antwoord geven op een aantal nieuwe vragen die zijn gerezen na het eerste onderzoek. Waarom zien we bijvoorbeeld wel effecten op alcoholgebruik, maar niet op cannabisgebruik?

We hopen dat dit artikel leidt tot minder “handelingsverlegenheid” bij zorgverleners op het gebied van de combinatie autisme en verslavingsproblemen. Het artikel laat zien dat wel degelijk resultaten behaald kunnen worden, en zeker ook in een groep!

Bekijk hier het hele (Engelstalige) artikel.

Meer weten over de combinatie verslaving en autisme? Lees dan het boek dat Marc Bosma en Johan van Zanten hierover hebben geschreven: ‘Grip: aan de slag met verslaving en stress bij autisme’.