Bestuur

Het bestuur van NK heeft de leiding van Novadic-Kentron en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het behalen van de statutaire doelstellingen.

Bestuurder van NK is de heer Walther Tibosch, die ook lid is van de netwerkdirectie van het Zorg van de Zaak Netwerk waar NK onderdeel van uitmaakt.