CRA (Community Reinforcement Approach)

Novadic-Kentron werkt met methoden die hebben bewezen dat ze resultaat hebben. Een belangrijk onderdeel van die aanpak is CRA (Community Reinforcement Approach).

Een ander leven met meer beloningen

Bij CRA staan positieve effecten (‘bekrachtigers’) centraal: sociale steun, plezierige activiteiten en beloningen. Mensen die verslaafd zijn, hebben vaak minder sociale en ontspannende activiteiten en hebben minder plezier. Bij CRA proberen we een andere leefstijl aan te leren, met méér beloningen dan het gebruik van middelen.

We zoeken dus naar andere activiteiten die een goed gevoel geven, maar niet schadelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan passie voor een nieuwe hobby, ontspanning door wandelen, sociale contacten, (ander) werk of andere prettige hobby’s. Als cliënten meer andere, fijne activiteiten hebben, gaan ze minder gebruiken of helemaal stoppen.

CRA bij Novadic-Kentron in de praktijk

  1. Bij de behandeling bekijken we samen waarom iemand drugs of alcohol gebruikt, gokt of gamet.
  2. Daarna bekijken we welke dingen daarvoor in de plaats kunnen komen.
  3. Samen met de cliënt stellen we haalbare doelen op.
  4. We helpen de cliënt ook om die activiteiten uit te voeren, bijvoorbeeld door een training middelen weigeren, training van de sociale vaardigheid of door hulp bij het vinden van een zinvolle en prettige dagbesteding.