Keurmerken

HKZ

Vanaf september 2008 hebben we het HKZ-kwaliteitscertificaat. Het certificaat van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) is onafhankelijk en betrouwbaar. Het HKZ-certificaat laat zien dat organisaties serieus werk maken van kwaliteit van zorg. Ze voldoen aan de eisen van klanten, professionals en andere belangrijke partijen. Het certificaat betekent dat de zaken op orde zijn, de cliënt centraal staat en dat de zorg voortdurend wordt verbeterd. Het rapport van de HKZ omschreef ons als een dynamische organisatie met loyale, professionele en betrokken medewerkers. De audit (toets of we nog aan de voorwaarden voldoen) wordt jaarlijks herhaald. NK heeft inmiddels ook het HKZ-kwaliteitscertificaat voor de Verslavingsreclassing. Dit is een apart keurmerk.

PSO

Vanaf 2016 hebben we het keurmerk PSO. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Het keurmerk PSO laat zien dat we bijdragen aan banen voor mensen die moeite hebben met het vinden en houden van werk. En dat we maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. PSO heeft verschillende niveaus van sociaal ondernemen: van aspirant status tot koploper (trede 3). Wij bevinden ons op trede 2, wat wil zeggen dat we meer dan gemiddeld bijdragen aan ‘social return’ (meer banen en meedoen op de arbeidsmarkt voor iedereen). Daarmee zorgt NK voor Nieuwe Kansen voor iedereen om een baan te vinden.

FACT

FACT is een intensieve vorm van zorg. Een FACT-team heeft verschillende medewerkers die een cliënt (vaak thuis) helpen met problemen op veel levensgebieden (wonen, werk, relaties, geldzaken, enzovoorts). NK heeft verschillende FACT-teams die gecertificeerd zijn (een keurmerk hebben), alleen of in een team samen met GGz Breburg (Dubbele Diagnose). Naast deze keurmerken heeft NK samen met GGzE ook nog vijf gecertificeerde stadsteams. De organisatie die de keurmerken geeft, is het CCAF. Het FACT-team van de SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland, een aan Novadic-Kentron verbonden onderneming) is ook gecertificeerd.

Keurmerk stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Met het keurmerk van de stichting kwaliteit in Basis GGZ laten we zien dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment, en de lat hoog leggen op het gebied van aandacht voor de cliënt, duidelijk zijn over wat we doen, vernieuwing en verbetering van de Basis GGZ. Het keurmerk helpt ons om de kwaliteit te blijven verbeteren en laat zien hoe we daarin slagen.