Keurmerken

HKZ en ISO

Sinds 2021 voert NK het ISO-certificaat voor de kwaliteit van haar zorg en dienstverlening. Dat was de dertien jaar ervoor met HKZ bezegeld. De Verslavingsreclassering van NK draagt dat HKZ-kwaliteitskeurmerk nog steeds.

Beide certificaten zijn onafhankelijk en betrouwbaar. Ze tonen aan dat we bij NK serieus werk maken van kwaliteit, dat cliënten centraal staan, dat zaken op orde zijn en dat de zorg voortdurend wordt verbeterd. En altijd proberen we te voldoen aan de eisen van klanten, professionals en andere belangrijke partijen. Als bewijs wordt NK elk jaar geaudit. In de auditrapportages staat vaak te lezen dat we een organisatie die zich steeds verbetert en waar enthousiaste, professionele en betrokken medewerkers werken, met hart voor hun cliënten.

PSO

Vanaf 2016 hebben we het keurmerk PSO. PSO staat voor Prestatieladder Sociaal Ondernemen. Het keurmerk PSO laat zien dat we bijdragen aan banen voor mensen die moeite hebben met het vinden en houden van werk. En dat we maatschappelijk verantwoord inkopen en aanbesteden. PSO heeft verschillende niveaus van sociaal ondernemen: van aspirant status tot koploper (trede 3). Wij bevinden ons op trede 2, wat wil zeggen dat we meer dan gemiddeld bijdragen aan ‘social return’ (meer banen en meedoen op de arbeidsmarkt voor iedereen). Daarmee zorgt NK voor Nieuwe Kansen voor iedereen om een baan te vinden.

FACT

FACT is een intensieve vorm van zorg. Een FACT-team heeft verschillende medewerkers die een cliënt (vaak thuis) helpen met problemen op veel levensgebieden (wonen, werk, relaties, geldzaken, enzovoorts). NK heeft verschillende FACT-teams die gecertificeerd zijn (een keurmerk hebben), alleen of in een team samen met GGz Breburg (Dubbele Diagnose). Naast deze keurmerken heeft NK samen met GGzE ook nog vijf gecertificeerde stadsteams. De organisatie die de keurmerken geeft, is het CCAF. Het FACT-team van de SVP-CN (Stichting Verslavingszorg & Psychiatrie Caribisch Nederland, een aan Novadic-Kentron verbonden onderneming) is ook gecertificeerd.

Keurmerk stichting Kwaliteit in Basis GGZ

Met het keurmerk van de stichting kwaliteit in Basis GGZ laten we zien dat we ons extra inspannen voor de juiste zorg op het juiste moment, en de lat hoog leggen op het gebied van aandacht voor de cliënt, duidelijk zijn over wat we doen, vernieuwing en verbetering van de Basis GGZ. Het keurmerk helpt ons om de kwaliteit te blijven verbeteren en laat zien hoe we daarin slagen.