Verslavingsbegeleiding op Wlz-locaties

Novadic-Kentron start in 2023 met het bieden van verslavingsbegeleiding op Wlz-locaties*. Een prachtige innovatie waar veel professionals op zitten te wachten en die veel cliënten helpt naar een fijner bestaan.

Waarom deze innovatie?
Middelengebruik onder bewoners van Wlz-instellingen is een groot probleem. Uit de praktijk blijkt dat Wlz-instellingen hun kennis over de juiste aanpak bij middelengebruik overschatten en dat ze vaak werken vanuit de gedachte dat het middelengebruik moet worden beperkt of uitgebannen. Om dit te bereiken hanteert men aan de voordeur exclusiecriteria op middelengebruik. Daarnaast gelden op de Wlz-instelling strikte regels, gericht op handhaven en sanctioneren.

Het gevolg is dat de bewoner met middelengebruik vaak te horen krijgt dat hij niet op de juiste plek zit en (weer) moet verhuizen. Een dergelijke verhuizing of gedwongen overplaatsing leidt vaak tot meer middelengebruik, toename van wantrouwen naar begeleiding en een neerwaartse spiraal met als meest negatief perspectief: dakloosheid.

Wat houdt Verslavingsbegeleiding op locatie in?
Onze overtuiging is dat een Wlz-bewoner met een verslaving die de juiste zorg en ondersteuning ontvangt in veel gevallen op de huidige woonplek kan blijven wonen. Met verslavingsbegeleiding op locatie kunnen we zorg rondom Wlz-bewoners organiseren, in plaats van omgekeerd. Het uitgangspunt daarbij is ‘de juiste zorg op de juiste plek’. In onze aanpak focussen we daarbij zowel op de bewoner als op de professional. Beide krijgen middels ons programma de tools, tips en handvatten die nodig zijn.

Meer informatie?
Wil je meer informatie? Bekijk onze factsheet of neem contact op met Ton van Pelt NK relatiemanager Wmo en Wlz via Ton.van.Pelt@novadic-kentron.nl

* Wlz: Wet langdurige zorg, voor mensen die langdurig 24u per dag zorg nodig hebben vanwege psychiatrische problemen, een (licht) verstandelijke beperking of omdat zij verpleging en verzorging nodig hebben.