Voorwoord kwartaalbericht juli 2017

Samen Creëren

In onze missie Samen Nieuwe Kansen Creëren, staan Nieuwe Kansen centraal. Vooral voor onze cliënten zijn die letterlijk van levensbelang. Maar die twee woorden staan tussen twee andere woorden die die Nieuwe Kansen ondersteunen en realiseren: Samen Creëren. Co-creatie is voor ons een rode draad bij alles wat wij ondernemen. Samen met ketenpartners en opdrachtgevers creëren wij de beste preventie, zorg, herstelondersteuning, forensische verslavingszorg en verslavingsreclassering.

Samen met de adviseurs van P5COM, en natuurlijk met onze enthousiaste en betrokken medewerkers, creëren wij samen Vitale Teams. Deze teams krijgen zelf inzicht in hun prestaties, zowel wat betreft kwantiteit als kwaliteit, en worden ook zelf verantwoordelijk hiervoor. Mede dankzij de efficiënte maar vooral ook inspirerende aanpak van de mensen van P5COM, die intensief samenwerken met onze teambegeleiders die gedurende het hele traject de implementatie ondersteunen, is dit project een groot succes. Het project Vitale Teams bracht een ongekend snelle, positieve kentering teweeg in zowel cultuur als rendement.

Met marketingbureau Leonard B2B communicatie werken we samen aan een arbeidsmarktcampagne om meer regiebehandelaars te werven (zie verder in dit kwartaalbericht) en sinds kort ook aan een campagne om potentiële cliënten beter te bereiken. Dit heeft al geresulteerd in een aantal belangrijke wijzigingen aan de website, waardoor cliënten onze website beter vinden en op de website zelf ook sneller hun weg vinden naar de juiste informatie.

Om toekomstbestendige beroepsprofessionals op te leiden, hebben NK en Avans Hogescholen een convenant afgesloten. Er worden afspraken gemaakt over het plaatsen van stagiaires bij NK, het bieden van gastlessen en/of workshops over en weer, participatie van NK in het onderzoek van Avans en deelname van onze professionals in leergemeenschappen van Avans. NK en Avans beschouwen elkaar als hoogwaardige en essentiële partners, zowel op het gebied van verslavingszorg (preventie, behandeling en opvang) als op het gebied van opleiden van professionals voor deze sector.

Goed werk leveren lukt alleen met goede voorzieningen. Vorig jaar zijn onze sterk verouderde ICT-voorzieningen gemoderniseerd, met als gevolg grote verbeteringen op het gebied van veiligheid, stabiliteit, snelheid en flexibiliteit. Op enkele sleutelfuncties na is de volledige helpdesk ook ondergebracht bij Cliënt ICT Groep. NK werkt continu samen met Cliënt ICT Groep voor onderhoud en innovatie, bijvoorbeeld rondom de overgang naar een manier van werken die kennisdeling nog beter faciliteert. Bovendien zal Cliënt ICT Groep haar helpdesk reorganiseren zodat medewerkers van NK beter geholpen kunnen worden.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van co-creatie. In dit kwartaalbericht vindt u nog meer voorbeelden. Met onze samenwerkingspartners in heel Brabant, met onze ervaringswerkers, met de omgeving van onze cliënten en met elkaar vormen wij een stevig netwerk met uiteindelijk één doel: met onze verslavingsdeskundigheid kwetsbare mensen ondersteunen bij hun herstel, zodat zij weer volop mee kunnen doen in de maatschappij.