Cijfers 2021

In dit artikel vind je de belangrijkste cijfers van 2021: cijfers over de totale instroom van cliënten en specifiek over jongeren. Je vindt er informatie over het aandeel klinische behandeling, verschillende leeftijdscategorieën en primaire problematiek. Verder biedt het artikel een terugkoppeling over de Cliënttevredenheid in 2021. En ten slotte staan in dit artikel cijfers over ons personeelsbestand in 2021.

Alle cliënten

In 2021 waren 7.719 cliënten in behandeling, versus 7.649 in 2020. Van hen zijn 1.083 cliënten klinisch opgenomen. Dit zijn alle opnames, ook andere financieringsstromen dan DBC en DBBC, maar exclusief woonvoorzieningen (hostels).

Primaire problematiek Aantal
Alcohol 2.495
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 1.189
Opiaten 863
Cannabis 931
GHB 152
Gokken 193
Medicijnen (o.a. benzodiazepines) 278
Internet (gamen, chatten, erotiek) 52
Ketamine 75
Xtc 5
Overig1 66
Onbekend2 1.420

1 Bijvoorbeeld: lachgas, nicotine, hallucinogenen
2 Bijvoorbeeld omdat cliënten zich nog in de intake/diagnostiekfase bevinden, omdat ze alleen nog urinecontroles krijgen of omdat het cliënten zijn van de dag- en nachtopvang, een woonvoorziening of cliënten die behandeling krijgen via huisartsenpraktijken (onderaannemerschap)

Geslacht Aantal
man 5.723
vrouw 1.992
onbekend 4

 

Leeftijd Aantal
< 18 92
18-23 734
24-50 4.794
50+ 2.099

 Jeugd en jongeren (12-24 jaar)

In 2021 zijn in totaal 826 jongeren behandeld (van wie 134 klinisch), versus 800 in 2020.

Primaire problematiek Aantal
Cannabis 296
Opwekkende middelen (cocaïne, amfetamine) 116
Alcohol 67
Gamen 25
Gokken 36
GHB 10
Xtc 5
Opiaten 8
Overig 93
Onbekend 170

 

Leeftijd aantal
13 2
14 12
15 13
16 20
17 45
18 85
19 96
20 120
21 138
22 158
23 137

 

Geslacht Aantal
Man 619
Vrouw 206
Onbekend 1

 Cliënttevredenheid 

  N Gem
Totaal NK (gemeten met CQI) 267 8,4
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 225 8,4
Gemeentelijk domein: Jeugd en MHU 41 8,0
Forensisch 25 8,5

Cliënttevredenheid bij behandeling wordt gemeten met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die aan het einde van de behandeling anoniem wordt ingevuld door de cliënt. N is het aantal respondenten, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team.

Naast behandeling biedt NK ook ambulante Wmo-begeleiding (zorg vergoed door de gemeente in het kader van de Wmo) en begeleiding bij wonen in hostels. Ook op deze locaties nemen we een tevredenheidsmeting af. De vragen zijn gebaseerd op de CQ-index. In het gemeentelijk domein werken we veel samen met ketenpartners en hebben we een grote groep opdrachtgevers (alle gemeenten van Brabant). Ook hen vragen we een tevredenheidsmeting in te vullen om onze dienstverlening te blijven verbeteren.

  N Gem
Wmo begeleiding 69 8,7
Woonvoorzieningen 37 7,3
Opdrachtgevers 12 7,0
Ketenpartners 110 7,6

Conclusies

  • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (8,4 gemiddeld).
  • Vooral op het gebied van Bejegening (serieus nemen en begrijpelijk uitleggen) scoort NK hoog (gemiddeld 4,8 op een schaal van 1 tot 5).
  • De totale cliënttevredenheid is in 2021 gelijk gebleven ten opzichte van 2020. De Forensische behandeling is zelfs beter beoordeeld dan vorig jaar: een stijging van een 8,3 naar een 8,5. Het gelijk blijven van de cliënttevredenheid in zo’n roerig jaar is een resultaat om trots op te zijn. Toch zijn er altijd nog kansen voor verbetering. NK streeft er voor komend jaar naar om de respons te laten stijgen, dus dat meer cliënten de vragenlijst invullen. Hierdoor kunnen we een nog beter beeld krijgen van wat de cliënten vinden van onze zorg.
  • Cliënten ambulante begeleiding Wmo zijn vooral tevreden over serieus nemen (bijna 90% geeft aan ‘altijd’ en 10% ‘meestal’). Bijna 80% van de cliënten zou ons aanbevelen bij iemand met vergelijkbare problemen.
  • Van cliënten in de hostels geeft 60% aan dat zij de locatie als (zeer) prettig ervaren en 70% vind dat de locatie (altijd of meestal) goed wordt schoongehouden. 75% van de cliënten ervaren dat zij (altijd of meestal) gemakkelijk contact krijgen met de begeleiders. 85% ervaart de woonvoorziening (altijd of meestal) veilig
  • Onze opdrachtgevers zijn met name tevreden over onze declaraties en onze contactpersoon. Het resultaat dat onze opdrachtgevers zien is gemiddeld een 3,89 (op schaal van 1-5).
  • Ketenpartners geven hoge waardering voor de deskundigheid van onze medewerkers
  • > 60% van de respondenten geeft een 5 (op schaal van 1-5) op de samenwerking met onze medewerkers.
  • De laagste score van onze ketenpartners gaat naar het resultaat dat NK behaalde. Slechts een ruime 30% van de respondenten geeft een 5 (op schaal van 1-5) Gemiddelde komt uit op 4,04. Het resultaat van onze inzet is soms lastig te duiden. Hier blijven we aan werken met de effectmetingen binnen het gemeentelijk domein.
  • Dit jaar geven 71 respondenten (> 60%) ons een 8 of hoger, deze reacties komen uit alle gemeenten en uit allerlei organisaties. Hoewel we altijd streven naar verbetering, zijn we blij met deze mooie scores.

Aantal medewerkers

Aantal fte per 1 januari 2021: 729
Aantal medewerkers per 1 januari 2021: 851

Aantal fte per 31 december 2021: 779
Aantal medewerkers per 31 december 2021: 914