Walther Tibosch: “Ga het gesprek aan over positieve fysieke en mentale gezondheid!”

Het nieuwe jaar is alweer een paar weken oud, blue monday ligt achter ons en veel goede voornemens zijn gesneuveld. Hét moment voor een nieuwe impuls aan positieve gezondheid! Ons zorgsysteem – en eigenlijk onze hele maatschappij – is vooral gericht op herstellen in plaats van voorkomen. Daardoor staat er een enorme druk op huisartsen, bedrijfsartsen en specialisten. Heel veel aandoeningen zijn gerelateerd aan onze moderne manier van leven. Het loont dus om te investeren in een gezonde leefstijl. En daar kunnen we allemaal aan bijdragen!

Het is belangrijk dat onze zorgverleners kennis delen over de riskante kanten van een leefstijl en alternatieven aanreiken. Dat hulpverleners in de nulde- en eerstelijnszorg zich niet alleen richten op mensen die uitvallen omdat er een fysiek of mentaal probleem de kop op steekt. Maar op álle Nederlanders. En dat bedrijfsartsen zich niet alleen richten op de 3 tot 7% medewerkers die al ziek zijn, maar op 100% van de werknemers. Dat ze het gesprek aangaan over je middelengebruik, je eetpatroon en je dagstructuur.

Maar laten we eerlijk zijn: heel veel mensen weten best wel dat hun leefstijl niet gezond is. We zitten te veel, we eten en drinken te veel en niet gezond genoeg. We trekken ons terug achter een beeldscherm en voelen stress omdat we te veel willen doen in té weinig tijd, en net zo succesvol willen zijn als de ander op social media lijkt te zijn… We zijn ‘bewust onbekwaam’, dus alleen kennis over riskante leefstijl is niet genoeg.

De verandering van leefstijl vergt moed en lef. Immers: gevoelige onderwerpen die dicht bij eigen keuzes en verantwoordelijkheid liggen, worden bespreekbaar gemaakt. Toch is het belangrijk dat huisartsen, bedrijfsartsen en leidinggevenden in hun gesprekken de oorzaak verkennen en niet alleen de symptomen. Hoe lang willen we nog dweilen met de kraan open?

Van scholen, ondernemingen en gemeenschappen mag verwacht worden dat ze aandacht hebben voor fysiek en mentaal welbevinden. Dus elkaar inspireren en stimuleren om meer te bewegen, gezonder te eten en drinken, een zinvol leven te leiden, sociaal actief zijn en te voorkomen dat de druk te hoog wordt opgevoerd. Deze ‘schijf van vijf’ heeft elke dag aandacht en actie nodig om te voorkomen dat je leefstijl riskant wordt.

Als dit in een uitnodigende context wordt opgepakt, stimulerend, positief en met perspectief op een gezonder, gelukkiger en socialer leven, kan zo’n gesprek op een prettige manier plaatsvinden. Waarbij jij zelf verantwoordelijk blijft voor je eigen keuzes. Je wordt uitgenodigd om je eigen gezondheid en geluk bespreekbaar te maken. Vaak kun je veel zelf doen aan het bewuster en gezonder leven zodat de riskante kanten van jouw leefstijl afnemen of wegblijven. Wat heb jij daar voor nodig? Inspiratie, een steuntje in de rug of schop onder je kont? Of concrete hulp om stappen te zetten gericht op het voorkomen van uitvallen uit je sociale omgeving of je school of je werk? Heb jij het lef om het gesprek aan te gaan, over jouw leefstijl of die van de ander? Je zult merken dat dit veel positievere reacties tot gevolg heeft dan je verwacht. Misschien kun jij een ander inspireren en zo bijdragen aan een positieve spiraal van geluk en welzijn?

Walther Tibosch
Bestuurder Novadic-Kentron