Interview over verslaving en autisme van NK-psychologen Johan en Marc in magazine NVA

“Wat we zelf vooral hebben geleerd, is hoe belangrijk het voor mensen met autisme is om mee te kunnen doen en tegelijk hun autistische zelf te kunnen zijn.”

 In het tijdschrift van de NVA (Nederlandse Vereniging voor Autisme), Autisme Magazine, is deze winter een mooi interview verschenen van NK-psychologen Johan van Zanten en Marc Bosma over autisme, stress en verslaving.

Als je autisme hebt, loop je een groter risico op verslaving. Mensen met autisme hebben veel meer stress, omdat ze mee willen doen in een wereld die niet op hen is ingericht. Ze kunnen dan hun toevlucht nemen tot middelen zoals alcohol, cannabis, maar ook gamen. Zo voelen ze zich rustiger in hun hoofd, hebben ze het gevoel dat ze beter om kunnen gaan met sociale stress of vinden ze een invulling voor ‘lege tijd’.

Maar de middelen zorgen na verloop van tijd juist voor steeds meer problemen: ze verliezen de grip. In het interview leggen Johan en Marc uit dat de ‘reguliere’ behandelingen voor verslaving niet altijd goed werken voor mensen met autisme. Ze voelen zich onbegrepen. Binnen Novadic-Kentron hebben ze dan ook een nieuw programma ontwikkeld voor deze doelgroep. Enkele aandachtspunten: maatwerk, doorvragen en samen in kaart brengen wat de stressbronnen zijn in iemands leven, en hoe die op een gezondere manier aangepakt kunnen worden.

Bij dit programma, waarvoor psychologen in heel NK zijn getraind, wordt gebruik gemaakt van het werkboek ‘Grip – Aan de slag met verslaving en stress bij autisme’, dat Marc en Johan deze zomer hebben geschreven om de kennis over dit onderwerp verder te vergroten. De behandeling bij NK is toegankelijk voor inwoners uit Brabant, het boek kan door alle mensen met autisme én hun naasten en hulpverleners worden gebruikt.

Lees hier het hele interview