De ACRA-aanpak in de jeugdkliniek: over foute vrienden en Goed gedaan-bonnen

Hoe doorbreek je bij impulsieve jongeren de sterke impuls om genotmiddelen te gebruiken? Jongeren zijn sowieso al meer gericht op beloningen op korte termijn, dus hoe kunnen ze weerstand leren bieden aan de verleiding van alcohol, drugs, gokken of gamen? En hoe moet dat als al je vrienden ook gebruiken? Of als je in het weekend bij het uitgaan weer midden in die aantrekkelijke (maar risicovolle) wereld terecht komt? Bij Nieuwe Kansen Jeugd zoeken we het antwoord op die vragen aan de hand van een zeer positieve en veelzijdige aanpak: ACRA.

Nieuwe Kansen Jeugd is het onderdeel van Novadic-Kentron dat hulp biedt aan jongeren tussen de 12 en 24 jaar. We bieden alle vormen van hulp: van online hulp tot opname in de kliniek. De ACRA-aanpak (Adolescent Community Reinforcement Approach) staat daarbij centraal. Dit is een persoonlijke, positieve en toekomstgerichte aanpak waarbij we op alle gebieden in het leven van een jongere naar oplossingen en alternatief gedrag zoeken, dat uiteindelijk méér beloningen oplevert dan het oude gedrag. Hoe doen we dat?

Eigen doelen

Als een jongere in behandeling komt bij Nieuwe Kansen Jeugd, brengen we eerst alle problemen in kaart. De ouders, of andere belangrijke personen, worden hier zo mogelijk bij betrokken. Samen bekijken we wat slecht gaat, wat al goed gaat en op welke gebieden de jongere en de ouders verbetering willen zien: bijvoorbeeld op het gebied van opleiding of werk, familie, vrienden of hobby’s. Wat willen ze over drie maanden of over een jaar bereikt hebben? Wat is daarvoor nodig? Welke stappen kunnen ze daarin zetten? Ook wordt in kaart gebracht welke activiteiten de jongere plezierig vindt, en hoe die activiteiten concreet vorm kunnen krijgen.

De behandelaar ondersteunt de jongere bij het bereiken van de doelen, en traint de jongere ook bij het oplossen van problemen onderweg. Zo leert hij of zij beter omgaan met risicovolle situaties en kan terugval in oude patronen worden voorkomen.

Kleine stapjes

ACRA is een concrete aanpak: heel praktisch en altijd gericht op doelen waaraan de jongere en de ouders zélf willen werken. In kleine stapjes worden zichtbare resultaten behaald: dit geeft zelfvertrouwen en werkt motiverend om door te gaan en verder te komen. Zelfs als jongeren nog niet zeker weten of ze wel kunnen of willen stoppen met alcohol, drugs, gamen of gokken. Door de successen die worden behaald bij de eigen doelen, gaan jongeren bovendien weer wennen aan minder heftige vormen van beloning.

Samen met anderen

Met ACRA sluiten we aan bij het leven van de jongeren en hun omgeving. Niet alleen worden ouders of belangrijke anderen intensief betrokken bij de behandeling, maar ook brengen we samen met de jongere alle relaties in kaart en onderzoeken we welke van deze contacten ondersteunend en helpend zijn. Soms is het nodig contacten te herstellen of nieuwe contacten op te bouwen, soms is het beter om contacten los te laten die niet steunend of helpend zijn, zoals bijvoorbeeld gebruikersvrienden. Als een jongere ervoor kiest het contact met gebruikersvrienden niet los te laten, wordt samen met de behandelaar gekeken hoe dit contact veiliger kan worden onderhouden.

Flexibele behandeling

Onze hulp vindt meestal poliklinisch (vanuit thuis) plaats, maar als de problemen uit de hand zijn gelopen of de situatie thuis onhoudbaar is geworden, dan is een dagbehandeling of opname een mogelijkheid. Ondersteunend aan dagbehandeling kan gebruik gemaakt worden van een logeerbed, met als doel tijdelijk een veilige omgeving te bieden. Zo kan het logeerbed bijvoorbeeld ingezet worden in het weekend voor jongeren die het dan extra moeilijk hebben.

Beloningen

Gezonde beloningen staan centraal binnen de ACRA-aanpak. Binnen Nieuwe Kansen Jeugd belonen we dan ook nadrukkelijk positief gedrag. Het belonen gebeurt door middel van mondelinge complimenten, complimentenkaartjes of door Goed gedaan-bonnen. Met de bronzen, zilveren of gouden bonnen kan de jongere één, vijf of tien waardepunten verdienen. Deze bonnen kunnen worden ingeleverd voor een beloning, bijvoorbeeld poolen, mountainbiken, cd’s of een boek. Naast deze beloningen kijken we ook naar een grotere beloning, voor als de jongere bijvoorbeeld zoveel weken clean is of zijn of haar behandeling afrondt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over hulp bij Nieuwe Kansen Jeugd of over de ACRA-behandeling? Mail ons op hulp@novadic-kentron.nl of bel naar 073-689 90 90.

Dit artikel is verschenen in onze e-mailnieuwsbrief. Wilt u deze ook ontvangen? Meld u dan hier aan!