Een-meting van Broeckhovenlaan bekend

In mei 2014 aan de Broeckhovenlaan in Den Bosch het eerste hostel voor chronisch verslaafden met een psychiatrische ziekte geopend. Omdat het hostel de leefbaarheid en veiligheid in de buurt niet mag schaden, worden verschillende leefbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. De nulmeting heeft in mei/juni 2013 plaatsgevonden, deze één-meting in november/december 2014. 969 huishoudens hebben een enqu√™te gekregen, 332 hebben de enqu√™te ingevuld (=34 %). Daarnaast zijn cijfers van incidenten bij de politie opgevraagd en meldingen van overlast bij de gemeente en zijn gesprekken gevoerd met een aantal direct betrokkenen bij het project.

De belangrijkste resultaten

De woonomgeving (7,4) en de leefbaarheid (7,4) worden ruim voldoende beoordeeld. Deze cijfers zijn zelfs iets hoger dan bij de nulmeting. Vergeleken met de nulmeting verwachten minder mensen een achteruitgang van de buurt. Wat betreft de toekomst van de buurt denken de meeste bewoners dat hierin vrijwel niets zal veranderen (69%). Vergeleken met de nulmeting wordt over het algemeen minder overlast ervaren, dit geldt ook voor de meeste aan drugs gerelateerde vormen van overlast. Eén op de zes bewoners voelt zich wel eens onveilig in de eigen buurt: 14% soms en 3% vaak.

Bewoners voelen zich iets veiliger dan bij de vorige meting. Eén op de zes bewoners (17%) heeft naar eigen zeggen wel eens een melding gedaan bij de politie van overlast of van een delict. Dit aandeel is gedaald vergeleken met de vorige meting toen een kwart een melding had doorgegeven.

Bijna iedereen weet dat het hostel in de buurt is gevestigd. Twee op de drie bewoners staan positief tegenover het hostel als opvangvoorziening. Bij de vorige meting was dit aandeel veel kleiner (38%). Aan de andere kant vindt 17% van de bewoners het een slechte maatregel, maar dat is veel minder dan bij de nulmeting, toen bijna de helft van de bewoners deze mening was toegedaan. De meeste bewoners staan nu veel positiever tegenover het hostel dan voorheen.

De beheergroep krijgt steeds meer bekendheid. Nu weet ruim de helft van het bestaan van de beheergroep, vorige keer was dit nog niet de helft. Ruim driekwart vindt de beheergroep een goed initiatief tegenover tweederde bij de vorige meting.

Het aantal bewoners dat aangeeft dat de komst van het hostel heeft geleid tot meer overlast is circa 10%. Voor de opening van het hostel ging nog 40 tot 50% van de omwonenden er van uit dat de onveiligheid en overlast zou toenemen.

Meldingen van incidenten en overlast bij de politie en de gemeente

Bij de politie zijn in 2013-2014 rond de 500 incidenten geregistreerd van veel voorkomende delicten in de wijde omgeving van het hostel (Graafsebuurt Zuid, Graafsebuurt Noord en Aawijk Noord). Dat is een kleine afname ten opzichte van de jaren 2010-2012. Het aantal woning- en autoinbraken is gedaald. Overlast door drugsgebruik en drugshandel is sinds de komst van het hostel nauwelijks toegenomen.

Bij de gemeente zijn over de Graafsebuurt Zuid, Graafsebuurt Noord en Aawijk Noord in 2014 278 meldingen binnengekomen met betrekking tot de leefomgeving. Dit ligt in dezelfde orde van grootte als in de voorgaande jaren.

Gesprekken met direct betrokkenen

De betrokkenen, met wie aansluitend op de enquête en de verzamelde politie- en gemeentecijfers een gesprek is gevoerd, zijn overwegend positief over de wijze waarop het hostel in de buurt functioneert en geven aan dat er niet of nauwelijks sprake is van overlast of onveiligheid door het hostel. Alleen in de winkel van Albert Heijn wordt nu en dan overlast ervaren, maar door goede communicatie met de beheerders en beveiligers van het hostel is deze overlast beperkt.

Klik hier voor het complete rapport