Onderzoek: bouwstenen voor een herstelondersteunende leefomgeving bij verslavingsbehandeling

Maatschappelijk en persoonlijk herstel na een verslaving vraagt vaak meer en duurt langer dan een verslavingsbehandeling. Dat geldt niet alleen voor cliënten, maar ook voor hun naasten. Uit onderzoek blijkt dat de doorlopende ondersteuning tijdens en na de behandeling nog onvoldoende georganiseerd is. Daarom gaan Novadic-Kentron, IVO (Instituut Verslaving Onderzoek) en NISPA samen met cliënten, twee andere verslavingszorginstellingen en partners uit het sociaal domein op zoek naar bouwstenen voor een herstelondersteunende leefomgeving bij verslavingsbehandeling.

Herstelkansen verbeteren

Het doel van dit tweejarige praktijkonderzoek is om herstelkansen voor mensen met een verslaving te verbeteren door de continuïteit en eenduidigheid van herstelondersteunend werken te vergroten: niet alleen binnen de verslavingszorg, maar binnen het hele sociale domein waarin de cliënt zijn/haar persoonlijke reis naar herstel aflegt. Daarbij moet de ondersteuning altijd aansluiten bij wat op dat moment nodig is.

Ontwerp ‘herstelinfrastructuur’

Om dit doel te bereiken, ontwerpen de betrokken partijen een zogenoemde herstelinfrastructuur. Met lokale ontwerpteams (regio Amsterdam, Den Bosch en Nijmegen) en een landelijk leernetwerk stellen we met de verzamelde kennis een handreiking op. Deze bestaat uit een samenhangend stelsel van herstelondersteunende bouwstenen (diensten) en randvoorwaarden.

Wetenschap, praktijk- én ervaringskennis

In het onderzoek maken we gebruik van wetenschappelijke kennis, praktijkkennis en ervaringskennis. Mensen die ervaring hebben met verslaving en herstel betrekken we bij zowel de opzet als de uitvoering van het onderzoek via een cliëntpanel. In de lokale teams en het landelijk leernetwerk nemen onder andere zorgprofessionals, beleidsmakers, naasten en zelfhulpgroepen deel.

Meer informatie

Wil je meer weten over dit onderzoek? Lees meer op de website van IVO en op de website van ZonMw. Of neem contact op met Cor Verbrugge, wetenschappelijk medewerker bij NK, via cor.verbrugge@novadic-kentron.nl.