Novadic-Kentron heeft nieuwe geneesheer-directeur en nieuwe directeur Gemeentelijk domein en jeugd

Per 1 maart 2022 is Sandra van Amelsfoort gestart als nieuwe directeur Gemeentelijk domein en jeugd (GD&J) bij Novadic-Kentron. Half maart is Astrid Dirks in dienst getreden als nieuwe geneesheer-directeur.

Sandra van Amelsfoort nieuwe directeur Gemeentelijk domein en jeugd

Sandra heeft jarenlange ervaring in de zorg. Zo heeft ze onder andere gewerkt in de eerste lijn, de tweede lijn, in de diagnostiek en bij VGZ. Sandra is met veel enthousiasme bij ons aan de slag gegaan: “Vanuit verbinding, visie op (netwerk)organisaties, aandacht en kwaliteit wil ik graag mijn bijdrage leveren aan de toegankelijkheid van zorg voor cliënten van Novadic-Kentron. Ik zie uit naar een mooie samenwerking met collega’s binnen en samenwerkingspartners buiten de organisatie!”

Astrid Dirks aangesteld als nieuwe geneesheer-directeur

Half maart 2022 mochten we ook Astrid Dirks verwelkomen als nieuwe geneesheer-directeur en psychiater. De geneesheer-directeur is primair verantwoordelijk voor de verlening van verplichte zorg aan cliënten in het kader van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ). Deze functie werd anderhalf jaar waargenomen door Cynthia Liesdek. Astrid vervult deze rol samen met Xaro Sanchez, die sinds 2016 als geneesheer-directeur verbonden is aan Novadic-Kentron. Astrid heeft hiervoor bij diverse ggz-organisaties in de regio gewerkt. Zo was zij onder andere werkzaam bij het Maxima Medisch centrum, GGz Breburg en de afgelopen periode bij GGZ Oost Brabant als directeur behandelzaken.

Astrid: “Als geneesheer-directeur wil ik me inzetten voor de algemene kwaliteit van de zorg binnen Novadic-Kentron en ben ik gesprekspartner voor directie en bestuur, toezichthouders en de zorgnetwerken om ons heen, om zo veilige en hoogwaardige zorg voor onze cliënten mogelijk te maken. Ik hoop een mooie bijdrage te kunnen leveren om tot goede verbinding en samenwerking te komen en zal voor collega’s binnen en buiten de organisatie fungeren als gesprekspartner bij ingewikkelde casuïstiek of in situaties waarbij de zorg niet goed aansluit. Een goede samenwerking met onze regiopartners in de zorgnetwerken is belangrijker dan ooit tevoren!”