Terugblik Novadic-Kentron algemeen 2019 en vierde kwartaal

In 2019 en 2020 staat kwaliteit centraal voor Novadic-Kentron, zoals verwoord in het ambitiedocument Nu Kwaliteit 2.0. Nu 2019 voorbij is, willen we graag terugblikken op een aantal belangrijke ontwikkelingen in het afgelopen jaar. Daarnaast specifieke aandacht voor een aantal recente ontwikkelingen. Lees meer over:

  • opvallende ontwikkelingen in 2019:
    • NK onderdeel van netwerk Zorg van de Zaak;
    • BRABANT WERKtZEKER;
    • jeugdkliniek Kentra24 verlaat Sint-Oedenrode;
  • NK Rookvrij;
  • Dry January;
  • NK in de media. 

Opvallende ontwikkelingen in 2019 

NK onderdeel van netwerk Zorg van de Zaak

Na een zorgvuldig traject is onze organisatie vorig jaar toegetreden tot het netwerk van Zorg van de Zaak. Op 21 augustus 2019 werden de officiële documenten ondertekend door de bestuurders. NK gaat als stichting binnen het netwerk van Zorg van de Zaak op zoek naar Nieuwe Kansen en versterking van haar huidige activiteiten. Het samengaan heeft voordelen voor beide organisaties. Door het bundelen van de expertise en de middelen van beide organisaties, ontstaat een sterke partij op het gebied van preventie en herstelondersteuning bij een riskante leefstijl en verslaving. Met deze toetreding hebben ook een aantal organisatorische veranderingen plaatsgevonden. Sigrid Wijnbergh (voorheen concern controller) vormt nu met Walther Tibosch de Raad van Bestuur, Walther heeft zitting genomen in de hoofddirectie van het netwerk en er is een nieuwe Raad van Toezicht samengesteld. Elders in deze nieuwsbrief kunt u een interview lezen met Sigrid over haar ‘eerste honderd dagen’ als bestuurder.

BRABANT WERKtZEKER

Sinds eind 2018 is NK aangesloten bij BRABANT WERKtZEKER (BWZ). BWZ is een alliantie van negen zorg- en welzijnsorganisaties die samenwerken om talent binnen de sector te behouden en zo te werken aan duurzame inzetbaarheid van personeel. Dit jaar heeft BWZ in dat kader een aantal ‘loopbaanwerkplaatsen’ georganiseerd, waar medewerkers kennis konden maken met alle BWZ-partners, hun cv laten checken en speeddaten over carrièremogelijkheden. De medewerkers die deelgenomen hebben aan deze bijeenkomsten, waren daar erg positief over.

Jeugdkliniek Kentra24 verlaat Sint-Oedenrode

In het kader van het terugdringen van de kosten en optimaliseren van de bedrijfsvoering, bezint NK zich al geruime tijd over het vastgoed in eigendom. Vorig jaar leidde dat tot de verkoop van het voormalige Damianenklooster aan de Schijndelseweg in Sint-Oedenrode. Dat was oorspronkelijk als hoofdkantoor en kliniek in gebruik van NK. Sinds 2014 is onze jeugdkliniek Kentra24 daar gehuisvest. De jeugdkliniek zal medio 2020 verhuizen naar Vught, waar momenteel al een aantal klinische voorzieningen beschikbaar zijn.

Recente ontwikkelingen vierde kwartaal 2019  

NK Rookvrij

NK heeft de afgelopen jaren actief meegewerkt aan een Rookvrije GGZ als onderdeel van een breed maatschappelijk tabaksontmoedigingsbeleid. In het verlengde daarvan heeft NK in 2017 het convenant ‘Maak de zorg Rookvrij’ ondertekend. Sindsdien hebben we NK stapsgewijs rookvrij gemaakt voor alle medewerkers, en hebben we rookmogelijkheden voor cliënten steeds meer beperkt.

Nu is het tijd voor de volgende stap. Vanaf 1 januari 2020 is NK (bijna) helemaal rookvrij, in lijn met landelijke afspraken binnen de zorg. Cliënten worden meer dan voorheen gemotiveerd om te stoppen met roken, en voor (vrijwillige) klinische cliënten is het vanaf 1 januari 2020 niet meer toegestaan om tijdens hun verblijf te roken. Ze krijgen gratis nicotinevervangers om deze “rookstop” te overbruggen, en ondersteuning als ze willen stoppen.

Uiteraard zijn er in de uitwerking nog praktische obstakels, die we samen met de afdelingen oppakken. Rookvrij worden is een proces en niet een eenmalige stap, maar het draagvlak is groot en de tijd is er rijp voor om tabak definitief uit de werk- en behandelomgeving te verbannen! Elders in deze nieuwsbrief een artikel over vijf veelgehoorde misverstanden met betrekking tot roken!  

Dry January

In december heeft NK besloten als bedrijf mee te doen aan de landelijke IkPas-campagne Dry January om medewerkers te motiveren om een maand niet te drinken. 85 medewerkers hebben zich hiervoor aangemeld. Het campagnemateriaal is ook gebruikt door de bedrijven binnen het netwerk Zorg van de Zaak. Ook hebben onze preventiewerkers een bijdrage geleverd aan de Dry January-campagne van het Jeroen Bosch Ziekenhuis in Den Bosch. Alcohol is in ons land volledig ingeburgerd. Het is zo vanzelfsprekend dat we drinken, dat je je vaak zelfs moet verantwoorden als je een drankje afslaat. Best vreemd als je kijkt naar de schade die alcohol aan kan richten, en niet alleen door verslaving. Een maand niet drinken heeft volgens IkPas positieve effecten op slaapkwaliteit, gewicht en energie. Dry January sluit daarmee prima aan bij de ambitie van NK om positieve gezondheid en vitaliteit bij medewerkers te vergroten.

NK in de media

Om de naamsbekendheid van onze organisatie te vergroten, de drempel om hulp te zoeken te verlagen en onze expertise en kennis te delen, werken we graag mee aan verzoeken van regionale en landelijke media. Ook stellen we regelmatig persberichten en gastopinies op. Dat heeft ook in 2019 weer tot veel publiciteit geleid. In de Brabantse kranten werd Novadic-Kentron in 2019 134 keer genoemd (43 keer in het Brabants Dagblad, 42 keer in BN De Stem en 39 keer in het Eindhovens Dagblad). Elf keer heeft NK meegewerkt aan regionale uitzendingen en websiteberichten en acht keer aan landelijke media. In 2019 is er veel aandacht geweest voor lachgas en GHB. Maar ook de artikelen uit deze nieuwsbrief over Huiselijk geweld, Elektronische controle en de nieuwe aanpak van medicatieverslaving (Oxycodon) heeft opvolging gekregen in de Brabantse media.