CLIËNTTEVREDENHEID 2023

Cliënttevredenheid bij behandeling meten we met de CQI-GGZ-VZ-AMB: een online vragenlijst met dertien vragen die de cliënt aan het einde van de behandeling anoniem invult. N is het aantal cliënten die hebben meegedaan, Gem is de gemiddelde totaalscore op cliënttevredenheid (van 0 tot 10). De Specialistische GGZ en de Basis GGZ zijn binnen NK ondergebracht binnen hetzelfde team. In 2023 zijn we gestart met de CQI-vragenlijst voor de klinieken, die cliënten aan het einde van de opname invullen.

  N Gem
Totaal NK (gemeten met CQI) 673 8,4
Zorgverzekeringswet: SGGZ en BGGZ 580 8,4
Gemeentelijk domein: Jeugd en MAZ 139 8,2
Forensisch 31 8,3

Conclusies

  • De totale cliënttevredenheid is in 2023 gelijk gebleven ten opzichte van 2022 (een 8,4). NK heeft eraan gewerkt om meer cliënten de vragenlijst te laten invullen. Dit heeft succes gehad, want er zijn in 2023 673 vragenlijsten ingevuld, ten opzichte van 418 in 2022. Hierdoor weten we nog beter wat cliënten van de zorg vinden. Het is goed om te zien dat de waardering van de behandeling hoog blijft.
  • Cliënten die ambulant bij NK zijn behandeld en de CQI-vragenlijst hebben ingevuld, zijn erg tevreden over de behandeling die zij bij NK hebben gehad (8,4 gemiddeld).
  • In maart 2023 zijn we gestart met de afname van de CQI-GGZ-VZ in de ZVW klinieken. Over de periode maart t/m december 2023 zijn er 254 vragenlijsten ingevuld met een gemiddelde beoordeling van 8,2.

Tevredenheidsmetingen gemeentelijk domein 2023

Ook tevredenheidscijfers van 2023 voor WMO-begeleiding en Advies & Informatie zijn bekendgemaakt. We zijn trots om te zien dat onze cliënten ons met hoge cijfers beoordelen, een 8,9 voor WMO-begeleiding en een 9,3 voor Advies & Informatie.

WMO-begeleiding

Bij de WMO-begeleiding is de vragenlijst door bijna zeventig cliënten volledig ingevuld. Zij geven deze begeleiding een indrukwekkende 8,9 als beoordelingscijfer. Een mooi compliment voor al onze medewerkers die onze cliënten met tomeloze energie bijstaan. Sommige cliënten plaatsten een persoonlijke opmerking over de begeleiding op het vragenformulier: “Tot nu toe gaat alles geweldig en goed en wil ik dat de situatie zo blijft. Ik krijg eindelijk goede hulp.”

De mensen bij ons in behandeling zijn positief over alle bevraagde onderdelen:

  • 94% van de cliënten voelden zich altijd serieus genomen door de begeleider (4% ‘meestal’).
  • 67% gaf aan dat de begeleiding altijd naar wens werd uitgevoerd (32% ‘meestal’).
  • 70% zou de begeleiding van NK zeker aanbevelen aan anderen met hetzelfde probleem (17% ‘waarschijnlijk wel’).
  • 63% vond de begeleiding altijd de juiste voor het probleem (30% ‘meestal’).
  • 63% van de cliënten heeft altijd mee kunnen beslissen over de uitvoering van de begeleiding (24% ‘meestal’).
  • 54% van de cliënten vond de begeleiders altijd goed bereikbaar (42% ‘meestal’).

Advies & Informatie

Ook onze afdeling Advies & Informatie wordt hoog beloond met een 9,3. Een prachtig resultaat! In het na­jaar van 2023 heeft Ad­vies & In­for­ma­tie een on­der­zoek uit­ge­voerd om in kaart te bren­gen hoe te­vre­den bellers zijn over on­ze dienst­ver­le­ning. Bij­na honderd bel­lers (bur­gers met (hulp)vra­gen, naas­ten en pro­fes­si­o­nals) heb­ben mee­ge­daan aan dit on­der­zoek. Een beller liet ons weten: “Uitstekende hulpverlening en ik heb het gesprek als extreem prettig ervaren. Veel meer dan waar ik op gehoopt had toen ik belde.”

De uit­komst maakt ons trots! Wij zijn blij dat we van be­te­ke­nis zijn voor de men­sen in Noord-Bra­bant.

Wil je de rapporten volledig nalezen? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Femke Knops (via receptie locatie Vught).