FEESTELIJKE OVERHANDIGING KEURMERK TOPGGZ VOOR KLINIEK NK VUGHT DETOX, DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING

Donderdagmiddag 23 maart ontving Novadic-Kentron het TOPGGz-keurmerk voor de kliniek NK Vught detox, diagnostiek en behandeling uit handen van directeur drs. Ellen Mogendorff van Stichting Topklinische GGz. De kliniek in Vught krijgt hiermee de erkenning dat zij hoog specialistische zorg en innovatieve behandeling aanbiedt, gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek en kennisoverdracht. De overhandiging was een prachtige afsluiting van een feestelijke middag waar medewerkers van Novadic-Kentron elkaar ontmoetten en met elkaar in gesprek gingen over het zorgprogramma en de innovaties op het gebied van GHB en Pijn en opiaten.

ZORG OP MAAT

Mensen met ernstige, complexe verslaving en andere psychiatrische problemen die in de reguliere specialistische geestelijke gezondheidszorg niet voldoende aansluiting vinden, kunnen terecht bij de TOPGGz-gecertificeerde kliniek van NK in Vught. Om zorg op maat te kunnen leveren, heeft NK de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onderzoek en in de ontwikkeling van innovatieve behandelingen. Dit heeft er onder meer toe geleid dat NK landelijk dé expert op GHB-gebied is. Daarnaast is een compleet nieuw behandelprogramma opgezet om de groeiende groep mensen met chronische pijn en medicijnverslaving integraal en succesvol te behandelen. Dit programma is uniek in de Nederlandse verslavingszorg. Het wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd door artsen en psychologen van de afdeling in samenwerking met verschillende universiteiten en universitaire medisch centra.

Van links naar rechts: Nicolle van Mil, Tim van Grinsven, Harmen Beurmanjer en Katinka Damen.

TOPGGZ-KEURMERK

De Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) kent het keurmerk toe aan topklinische afdelingen die kunnen aantonen dat zij zeer gespecialiseerde patiëntenzorg combineren met het ontwikkelen van nieuwe behandelmethoden, wetenschappelijk onderzoek en structurele kennisoverdracht. Deze expertisecentra bieden een nieuw perspectief op herstel voor patiënten met ernstige, complexe en/of zeldzame aandoeningen, die onvoldoende resultaat hebben van een behandeling in de specialistische (tweedelijns) geestelijke gezondheidszorg.

“Het TOPGGz-keurmerk is een erkenning voor het mooie werk dat onze behandelaren elke dag leveren en voor het belang van excellente verslavingszorg voor hen die dit nodig hebben” – dr. Peter Greeven, directeur behandelzaken.

STRENGE CRITERIA 

Aan toekenning van het keurmerk gaat een zeer uitgebreide procedure vooraf, waarin de afdeling wordt getoetst op strenge criteria op het gebied van hoog specialistische en innovatieve patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, opleiding en onderwijs. De toetsing wordt uitgevoerd door een onafhankelijke, landelijke visitatiecommissie.

MEER INFORMATIE 

Wil je meer weten over de afdeling en de behandelprogramma’s? Neem dan contact op met drs. Nicolle van Mil (programmamanager) via nicolle.van.mil@novadic-kentron.nl. Voor vragen over onderzoeken of innovaties kun je contact opnemen met dr. Harmen Beurmanjer (innovatiemanager NK TOPGGz) via harmen.beurmanjer@novadic-kentron.nl.

OVER TOPGGZ

Voor sommige mensen die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg blijkt een specialistische behandeling niet voldoende. Bijvoorbeeld omdat de psychische problemen zeer ernstig, complex en/of zeldzaam zijn en er vaak sprake is van therapieresistentie en co- of multimorbiditeit. Deze groep patiënten heeft een hoog specialistisch zorgaanbod nodig. De Stichting Topklinische GGz (TOPGGz) certificeert zorginstellingen die hoog specialistisch zorgaanbod aanbieden met het TOPGGz-keurmerk. Het keurmerk laat zien waar patiënten voor deze hoog specialistische diagnostiek en behandeling terecht kunnen. Het TOPGGz-initiatief is geslaagd wanneer deze patiënten een hoog specialistisch zorgaanbod kunnen vinden dat past bij hun zorgvragen en zij daarin een nieuw perspectief op herstel kunnen vinden. De stichting bestaat sinds 2007 en er zijn 54 TOPGGz-afdelingen. Voor meer informatie over TOPGGz: www.topggz.nl.